Back

INFORMARE

 

INFORMARE

 

Evaluarea calităţii aerului înconjurător este reglementată prin  Legea nr. 104 /2011 „Legea privind calitatea aerului înconjurător”, ce transpune Directiva 50/2008 adoptată de Parlamentul şi Consiliul European privind calitatea aerului ambiental şi un aer mai curat pentru Europa.

La nivelul judeţului Tulcea calitatea aerului este supravegheata prin trei staţii automate de monitorizare a calităţii aerului ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), respectiv: TL1 – traffic, TL2 – industrial, TL3 trafic/suburban. Acestora li se adaugă echipamente de laborator utilizate pentru măsurarea concentraţiilor de metale grele: plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni), concentraţiilor de particule în suspensie din aerosoli (PM10).

În data de 24 iunie 2017, Ministerul Mediului a anunţat  lansarea într-o versiune nouă, îmbunătăţită şi mai accesibilă pentru publicul larg a site-ului www.calitateaer.ro. Acesta permite o vizualizare instantanee a calităţii aerului la nivelul intregii ţări. Sunt disponibile de asemenea detalii legate de fiecare staţie: indici specifici, informații despre stație și date măsurate din ziua curentă și cea anterioară .

Sunt afişate, în timp real,  valorile parametrilor de calitate a aerului, monitorizați la stații. Aceste valori sunt ulterior supuse unui proces de validare, realizat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului, validare care confirmă  totodată funcţionarea corectă/incorectă a analizoarelor.

Sunt dese situaţiile în care indicii de calitate sunt  mari din cauza parametrului PM10 măsurat prin metoda automată. Metoda automată de măsurare continua, nu reprezintă metoda de referință, aceasta servind doar la informarea directă a publicului.

Metoda de referință pentru prelevarea şi măsurarea PM10 este cea prevăzută în standardul EN 12341 «Aer înconjurător. Metoda standardizată pentru măsurarea gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie».

DIRECTOR EXECUTIV

Chimist Mirela Aurelia RAICU

 

 

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare

Ing. Nicoleta RUSU

 

Întocmit,

Ing. Gabriela IORDAN