Back

Anunt privind organizarea concursului de recutare pentru un post vacant de functionar public de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul APM Tulcea

Anunt privind organizarea concursului de recutare pentru un post vacant de  functionar public de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul APM Tulcea

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, în conformitate cu prevederile art.IV, alin.(2), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2003 și art.618 alin (1) lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituției din Tulcea, str.Isaccei, nr.73, bloc Donaris, etaj 3, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de :

-consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 291203)- Serviciul Monitorizare și Laboratoare

  • Data susținerii probei scrise:     28.09.2023 ora 11:00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str.Isaccei, nr.73, bloc Donaris, etaj 3, Tulcea.
  • Data publicării anunțului:            28.08.2023
  • Perioada de depunere a dosarelor: în termen de 20 zile de la data publicării anunțului,  respectiv în perioada  28.08.2023-18.09.2023, inclusiv.
  • Perioada de selecție a dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunerea dosarelor.
  • Perioada de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
  • Proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul A.P.M Tulcea, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.
  • Durata timpului de lucru: de 40 ore/săptămână, efectuate în câte două ture consecutive a 11 ore/zi (inclusiv zile libere legale), urmate de zile libere, după caz.
  • Dosarele de concurs se pot depune la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din Tulcea, str. Isaccei, nr.73, bloc Donaris, etaj 3.

Persoana de contact: Floarea Luminița Daniela-consilier resurse umane, telefon 0240510620.

 

Mai multe- AICI