Back

Anunț Privind rezultatul procedurii de selecţie de parteneri în vederea scrierii şi implementării unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020; Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie și conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”

Anunț

Privind rezultatul procedurii de selecţie de parteneri în vederea scrierii şi implementării unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare  2014-2020; Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie și conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”

In urma aplicării procedurii de selecție, respectiv a criteriilor de calificare și selecție din anunțul de intenție publicat pe site-ul  APM Tulcea,  comisia a declarat admisă oferta depusă de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, ca unic ofertant, care a întrunit toate criteriile de calificare și a obținut un punctaj maxim de selecție de 80 de puncte.