Back

COMUNICAT-CASA VERDE CLASIC

COMUNICAT-CASA VERDE CLASIC

               Prin prezenta va comunicăm că in data de 06.09.2017 a fost publicată  pe  site-ul AFM( http://www.afm.ro/casa_verde-pf.php- sectiunea ***Lista solicitantilor - pf respinse***).)   Lista solicitanților - pf respinse pentru cererile  depuse de la nr.101-142- Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016.

           Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile, transmise prin orice mijloc, se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare.

Contestațiile pot fi transmise prin:

  • curier sau depuse la registratura AFM, în cazul în care solicitantul își susține contestația prin documente în original (cu condiția ca data înregistării documentelor la AFM să se încadreze în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare);
  • e-mail, exclusiv la adresa adrian.stefanescu@afm.ro, dacă solicitantul nu își bazează contestația pe documente în original.

Director Executiv

Chim.Mirela-Aurelia RAICU

Responsabil proiect Casa Verde Clasic

Ec.Georgeta NECULAI

Tel:0240510620

Vezi comunicatul