Back

Formulare necesare obtinerii actelor de reglementare

Acte necesare pentru obtinerea avizului de mediu:

 1. Cerere(notificare)
 2. Certificat de urbanism
 3. Act de proprietate
 4. Memoriu tehnic
 5. Anunturi publice(1 si 2)(Model anunt)
 6. Taxa de 500 RON.

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU:

1. CERERE SEMNATA SI STAMPILATA DE TITULAR( conform model)

2.  NOTIFICARE CONFORM MODELULUI SEMNATA SI STAMPILATA DE TITULAR ( conform model)

3. TARIF 100 LEI LA CASIERIA APM SAU IN CONT . RO90TREZ6415032XXX000270 deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea  (cod fiscal 4994689 )

4. CERTIFICAT DE URBANISM CU PLANSELE ANEXE (COPIE)

5. COORDONATE STEREO ALE AMPLASAMENTULUI ( OBIECTIVULUI PROPUS ) IN FORMAT ELECTRONIC EXCEL

   Daca se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului, este nevoie si de:

 • memoriu de prezentare (conform model)

 

Acte necesare la depunerea solicitării pentru emiterea autorizaţiei de mediu

 • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu (conform model);
 • Fişă de prezentare şi declaraţie având conţinutul cuprins în Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 (conform model);
 • certificat de inregistrare (Oficiul Registrului Comertului)
 • Dovada că s-a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr.3 (publicarea în ziarele de tiraj solicitate de populaţie, prezentarea prin posturile de radio şi televiziune) - model anunt;
 • act pe teren
 • Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
 • contract pentru utilitati: apa, canalizare, gaze, energie;
 • autorizatie DSP, DSV
 • Certificat constatator emis în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr.359/2004 sau anexă la certificatul de înregistrare în cazul reautorizării;
 • Dovadă achitare tarif (500 RON).