Back

Începând cu data de 14.11.2017 beneficiarii programului “Casa Verde Clasic” se pot prezenta la APM TULCEA, pentru semnarea contractelor.

COMUNICAT-CASA VERDE CLASIC

 

      Începând cu data de 14.11.2017  beneficiarii  programului “Casa Verde Clasic”  se pot prezenta  la APM  TULCEA, pentru semnarea contractelor.

Nr.crt

Nume si Prenume

Localitate

1

FILAT MIHAIL

MAHMUDIA

2

GRIGORE GEORGETA

TULCEA

              Precizăm că persoana fizică – titular de contract se prezintă cu :

                CI/BI în termen de 60 zile de la data de: 14.11.2017.      

  Conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016 „se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă”.                           

             Director Executiv

        Chim.Mirela-Aurelia RAICU

Vezi comunicatul-AICI.