Back

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 10 mai 2017

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 10 mai 2017 ( lista aferenta judetului Tulcea)

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este ionela.ivan@afm.ro. 

Precizăm că în Comitetul Director din 10.05.2017 au fost înaintate spre respingere dosarele analizate in perioada 26.04.2017-09.05.2017, respectiv primele 50 de dosare din judeţele Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea. 
Analiza dosarelor va continua, respectându-se acelaşi algoritm, ordinea numărului de înregistrare şi ordinea alfabetică a judeţelor.

 

 

 

 

LISTA CU DOSARELE RESPINSE

 

Anexa nr. 2/TL

Sesiunea 2016

Nr. crt. Solicitant Nr. Înreg. Localitatea Județul Motivele respingerii

1.Ungureanu George Mihai TL.00002.101016 Tulcea Tulcea

Din extrasul de carte funciară nr. 30161 prezentat nu rezulta că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren și constructie. Nu s-a depus extras de carte funciară pentru imobilul construcție pentru care se solicită finanțarea. Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 30161 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Aeroportului nr. 65, Loc. Mihail Cogălniceanu, Jud. Tulcea așa cum se precizează in cererea de finantare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 31/11.08.2016 nu rezultă că adresa este aferentă imobilului inscris in CF nr. 30161.

2 Stefan Floriana TL.00006.101016 Tulcea Tulcea

Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 32993 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Galatiului nr. 55, Sat Somova, Jud. Tulcea așa cum se precizează in cererea de finantare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 7102/04.10.2016 nu rezultă că adresa este aferentă imobilului inscris in CF nr. 32993.

3 Macovei Floarea TL.00008.101016 Tulcea Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnatăși de către coproprietara MACOVEI FLOAREA, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.

4 Meuta Ion TL.00010.101016 Mahmudia Tulcea

Solicitantul nu este eligibil in cadrul programului deoarece declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii. În ambele declarații notariale pentru imobilul deținut în coproprietate se declară că se va depune o singura cerere de finanțare fara a se preciza numele solicitantului, ceea ce contravine ghidului de finanțare aferent

sesiunii.

5 Ivanov Mihaela TL.00011.101016 Mahmudia Tulcea

Solicitantul nu este eligibil in cadrul programului deoarece declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii.

6 Matfei Vasile TL.00012.101016 Mahmudia Tulcea

Solicitantul nu este eligibil in cadrul programului deoarece declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii. Comisia de analiză în cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", constituită prin Dispoziţia Preşedintelui AFM nr. 23/2017

 7 Van Den Bos Robertus

Petrus Johannes TL.00014.101016 Tulcea Tulcea

Solicitantul nu este eligibil in cadrul programului deoarece acesta nu are domiciliul pe teritoriul României ceea ce contravine prevederilor Art. 10, pct. (1), lit. a) din Ghidului de finanțare aferent sesiunii.

8 Spanoae Gigi TL.00019.101016 Tulcea Tulcea

Din extrasul de carte funciară nr. 41475 prezentat nu rezulta că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

9 Cosovei Nicolae TL.00021.101016 Somova Tulcea

Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 31252 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Traian Cosovei nr. 27, Loc. Somova,

Jud. Tulcea așa cum se precizează in cererea de finantare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 7306/06.10.2016 nu rezultă căadresa este aferentă imobilului inscris in CF nr. 31252.

10 Topal Georgeta-Gina TL.00023.101016 Mineri Tulcea

Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 34956 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Brăilei nr. 2, Sat Mineri, Com. Somova, Jud. Tulcea așa cum se precizeaza în cererea de finanțare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 7262/05.10.2016 eliberat de Primăria Comunei Somova, nu rezultă că adresa este aferentă imobilului înscris in cartea funciară nr. 34956 depusă la dosar pentru informare.

11 Martalog Vasile TL.00024.101016 Baia Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul MARTALOG VASILE, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.

12 Constantin PetricaEmil TL.00025.101016 Tulcea Tulcea

Din extrasul de carte funciară nr. 37993 prezentat nu rezulta că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului construcție. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

13 Neagu Dumitru TL.00028.101016 Tulcea Tulcea

Din documentația depusă la dosar nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren și construcție. În extrasul de carte funciară nr. 41329-C1 depus la dosar în partea I la descrierea imobilului fugurează construcția cu nr. cadastral 2527-C1 iar in partea a II-a la proprietari și acte sunt înscrise date cu privire la teren. Nu s-a depus la dosarul de finantare extrasul de carte

funciară pentru informare care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren. Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 41329-C1 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Balizei nr. 42, Loc. Tulcea, Jud. Tulcea așa cum se

precizează in cererea de finantare. Din adresa nr. 11726/18.04.2003 nu rezultă că adresa este aferentă imobilului inscris in CF nr. 41329-C1.

14 Cucerave Daniela TL.00030.101016 Murighiol Tulcea

Solicitantul nu este eligibil in cadrul programului deoarece declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii.

15 Pipirigeanu LilianaNona TL.00031.101016 Tulcea Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, semnată de toţi coproprietarii coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, precum şi persoana solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 32642 depus la dosar rezultă solicitanta PIPIRIGEANU LILIANA - NONA este căsătorită și nu s-a depus niciun document care să ateste că bunurile sunt proprii.

16 Gheorghe Paul-Daniel TL.00032.101016 Babadag Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnatăși de către coproprietarul GHEORGHE PAUL - DANIEL, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.

17 Patasa Iancu TL.00033.101016 Baia Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul PATASA IANCU, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 31210 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Republicii nr. 2, Loc. Baia, Com. Baia, Jud. Tulcea așa cum se precizeaza în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 8681/10.2016 eliberată de Primăria Comunei Baia, nu rezultă că adresa este aferentă imobilului înscris in cartea funciară nr. 31210 depusă la dosar pentru informare.

18 Trofin Marian TL.00034.101016 Babadag Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul TROFIN MARIAN, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Extrasul de carte funciară depus la dosar nu este ștampilat de către emitent.

19 Beucan Gheorghe TL.00035.101016 Babadag Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul BEUCAN GHEORGHE, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.

20 Bogdan Adrian TL.00036.101016 Babadag Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul BOGDAN ADRIAN, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

21 Scurina Dumitra TL.00038.101016 Tulcea Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietara ȘCURINA DUMITRA, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.

22 Popescu Silviu TL.00041.101016 Baia Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul POPESCU SILVIU, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.

 23 Olaru Dragos-Doru TL.00042.101016 Crisan Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, semnată de toţi coproprietarii coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, precum şi persoana solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 30072 depus la dosar rezultă un drept de proprietate cu titlu de construire/cumparare - cota 1/1 OLARU DRAGOS - DORU, căsătorit, bun comun și nu s-a depus niciun document care să ateste că acesta este bun propriu. Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care se solicit finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 30072 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicit finanțarea și anume Str. Principală nr. 87, Loc. Crișan, Jud. Tulcea așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința 203/07.10.2016 nu rezultă că adresa este aferentă imobilului inscris in CF nr. 30072.

24 Teodorescu Maria TL.00044.101016 Ceamurlia de Jos Tulcea

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului entru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietara TEODORESCU MARIA, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.

25 Andriol Iuliana TL.00045.101016 Bestepe Tulcea

Solicitanta nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 30256 prezentat nu rezultă că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Tulcei nr. 20, Com. Bestepe, Jud. Tulcea așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 2841/07.10.2016 nu rezultă. 

Mai multe detalii- aici