Back

Rezultatele verificării eligibilității candidaților înscriși la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, organizat în data de 12.06.2024-proba scrisă

Rezultatele verificării eligibilității candidaților înscriși la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, organizat în data de 12.06.2024-proba scrisă

În urma etapei de verificare a eligibilității candidaților pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, organizat în data de 12.06.2024-proba scrisă, comisia de examen a stabilit următoarele rezultate:                                 

Nr.crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen

 

Funcția publică

Serviciul/Compartimentul

Rezultatul verificării eligibilității candidaților

Motivul respingerii candidatului

 

1.

 

7023

Consilier, clasa I, grad profesional principal

Serviciul-Monitorizare și Laboratoare

Compartimentul-Laborator

 

ADMIS

 

 

-

 

2.

 

7113

Consilier, clasa I, grad profesional principal

Serviciul-Calitatea Factorilor de Mediu

Compartimentul-Arii protejate

 

ADMIS

 

-

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de  înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat, conform art.VII alin.(18) din O.U.G. nr.121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.57/2019, precum și pentru modificarea art.III din O.U.G. nr.191/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Candidații nemulţumiți de rezultatele obținute pot formula contestație, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, conform art.VII alin.(27) din  O.U.G. nr.121/2023, care se depune la registratura A.P.M Tulcea, str. 14 Noiembrie nr.5, loc. Tulcea, sau la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor legale, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Candidații declarați “ADMIS” la rezultatul verificării eligibilității se vor prezenta pentru  susţinerea probei scrise, în data de 12.06.2024 la ora 10:50 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5.                  

                           

Afișat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea și pe site-ul instituției la data de 07.06.2024 ora 10:30  

                                               

Secretar comisie examen:

Luminița Daniela FLOAREA, consilier