Memorii tehnice si evaluare adecvata

RAPORT la studiul de evaluare a  impactului asupra mediului pentru obiectivul,,  MODERNIZARE ABATOR PASARI SI INFIINTARE SECTIE PROCESARE, IN COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA

Evaluare adecvata si RIM pentru SC SOMAR SRL

Evaluare adecvata si RIM pentru SC SOMAR SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Refacere lucrari hidrotehnice pe paraul Olanesti la Vladesti

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Olanu", titular COMUNA OLANU

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Intocmire expertiza tehnica (ET) +PTH+DDE la obiectivul calamitat podet DN 67 km 146+915", titular CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrari de construire pod pe DN 64 km 103+887 peste raul Govora", titular CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Extindere retea canalizare- comuna Scundu, judetul Valcea", titular COMUNA SCUNDU

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Safaltare drumuri vecinale in comuna Voicesti, judetul Valcea", titular COMUNA VOICESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare drum de exploatare agricola DE 20 Comuna Ionesti, judetul Valcea. Faza Studiu de Fezabilitate", titular COMUNA IONESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii in comuna Rosiile- Infiintare retea apa uzata si statie de epurare", titular COMUNA ROSIILE

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii in comuna Rosiile- Modernizare drum satesc Balaciu", titular COMUNA ROSIILE

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii in comuna Rosiile- Infiintare retea de alimentare cu apa", titular COMUNA ROSIILE

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Construire drum comunal DC 54 in comuna Lungesti, sat Carcadiesti, limita cu comuna Madulari, L=1,640 km, judetul Valcea", titular COMUNA LUNGESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul “Construir spalatoria-curatatorie auto si amenajari exterioare-amplasare separator si deznisipator de uleiuri si hidrocarburi; amenajare podet acces auto si pietonal”, titular  ALECSENCU  LUIZA GEORGIANA, 

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare drum satesc Chilia II din comuna Otesani, judetul Valcea", titular COMUNA OTESANI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Asfaltare drumuri de interes local in comunele Barbatesti, Costesti, Pietrari", titular Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara B.P.C. Regio Comuna Pietrari

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Asfaltare drumuri de interes local in comunele Barbatesti, Costesti, Pietrari", titular Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara B.P.C. Regio Comuna Costesti

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Asfaltare drumuri de interes local in comunele Barbatesti, Costesti, Pietrari", titular Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara B.P.C. Regio Comuna Barbatesti

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Construire imobil locuinte colective D+P+10E", titular CIOCA FLORIN

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Gospodarie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice", titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Drumuri de exploatare agricola in orasul Balcesti", titular ORAS BALCESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Amplasare si instatalare sistem de distributie gaze petoliere (GPL) la autovehicule tip statie independenta", titular SC MUNDO SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare si betonare DC 181 C in comuna Danicei, titular COMUNA DANICEI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Construire pod peste paraul Muereasca, judetul Valcea", titular COMUNA MUEREASCA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrari de modernizare drum de interes local "La Ciucioi", comuna Budesti, judetul Valcea", titular COMUNA BUDESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul  "Construire ferma de productie si hala procesare ciuperci si produse derivate", titular SC AGRONAT FOOD SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Asfaltare strada Pajura, oras Balcesti", titular ORAS BALCESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare si astfaltare drumuri comunale si satesti", titular COMUNA SIRINEASA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Amenajare iaz piscicol si imprejmuire teren", titular SC NOBASCOM CONSTRUCT S.R.L.

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Reparatii la canalul de fuga aferent CHEM Tomsani 2", titular SC ISPH SA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Perisani, judetul Valcea", titular COMUNA PERISANI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Bunesti, L=4,431 km, judetul Valcea", titular COMUNA BUNESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Pausesti Maglasi, L=4,9 km, judetul Valcea", titular COMUNA PAUSESTI MAGLASI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare Madulari, jud. Valcea", titular SC CONPET SA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Construire market ANNABELLA, judetul Valcea", titular SC ANNABELLA S.R.L.

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare drum  DC izlaz-Barza si construire pod peste paraul Samnic, judetul Valcea", titular  COMUNA BUDESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare Madulari, judetul Valcea", titular SC CONPET SA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "marire capacitate distributie LEA 20 kv Alunu-Bodesti, jud. Valcea, Bucla LEA MT Pojaru- Novaci- Racord Nistoresti- Alimpesti, jud Gorj", titular SC CEZ DISTRIBUTIE SA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul"Construire podet dalat pe drum local peste Pr. Valea Seaca in amonte de confluenta cu Pr. Valea cu Apa", titular COMUNA BUJORENI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul"Amenajare rigole betonate si platforma betonata in centrul comunei Stefanesti", titular COMUNA STEFANESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare si infiintare trasee de drumuri forestiere in comuna Perisani, jud. Valcea", titular COMUNA PERISANI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul"Construire si dotare pensiune turistica in localitatea componenta Cheia -Baile Olanesti", titular SC DORF MARKET SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Statie de compresoare XOB Fauresti", titular SC OMV PETROM SA Bucuresti

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Construire agropensiune", titular SC DALUMAXIN SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul Proiect lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la Sonda 2 Giulesti", titular SNGN ROMGAZ SA MEDIAS

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul Proiect lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la Sonda 2 Stefanesti", titular SNGN ROMGAZ SA MEDIAS

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul"Realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la reteaua publica de energie prin utilizarea energiei solare", titular COMUNA SUTESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Consolidare si refacere DJ 703N Berislăveşti - Releu Cozia, km 1+500 - 4+000", titular Consiliul Judetean Valcea

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Asfaltare drumuri locale: strada Negreni de la km 0+160 la km 1+376 si ulita Nick Constantinescu in comuna Mihaesti, judetul Valcea", titular U.A.T. COMUNA MIHAESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrari privind punerea in siguranta a conductei D=20" Schitu Golesti-Govora in zona Budesti, judetul Valcea", titular SNTGN TRANSGAZ SA Medias

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Executare pod nou pe DC 124, km 0+100, punctul La Dumbravesti, peste paraul Bistrita, satul Folestii de Jos,comuna Tomsani", titular COMUNA TOMSANI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii in comuna Stoenesti, judetul Valcea", titular COMUNA STOENESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Amenajare iaz piscicol si imprejmuire teren", titular SC TEDROM SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Dezvoltare infrastructura rutiera in comuna Salatrucel", titular  COMUNA SALATRUCEL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare ulita Scoala Barsoiu", titular  COMUNA STOILESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Realizarea unei centrale fotovoltaice conectat la reteua  publica de  energie electrica prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica in comuna Prundeni", titular  COMUNA PRUNDENI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Plan de Management Integrat al Sitului Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa", titular  CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Refacere aplatforma drum si podete pe DJ 654 Valea Cheii-Cheia-Manastirea Iezer-Schitul Pahomie, km. 6+000-km 16+681", titular  CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Cladire convertizoare compresor aerzen", titular  CIECH SODA ROMANIA S.A.

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Amenajare iaz piscicol si imprejmuire  teren ", titular  S.C. AUTORO S.R.L.

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Raport privind impactul asupra mediului marirea capacitatii de functionare a complexului de iazuri de decantare detinut de Ciech Soda Romania S.A. prin suprainaltarea digurilor perimetrale ; Suprainaltarea digurilor iazurilor de decantare de la cotele actuale la cota +231,0 mdMN si umplerea cu slam a spatiilor goale dintre iazuri, amenajarea iazului B8 prin depunerea in continuare a reziduurilor rezultat din activitatea de curatire a grupurilor de distilatie", titular  CIECH SODA ROMANIA S.A.

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Extindere constructie hala", titular  S.C. ALUMIN PLAST S.A.

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Decolmatarea prin extragerea produselor din balastiera pe raul  Bistrita, in zona localitatii Tomsani", titular S.C. AS TRANS S.R.L.

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Facilitati pentru preluare, stocare slam de gips rezultat din instalatia de desulfurare, cazan, nr. 7 ", titular S.C. CET GOVORA S.A.

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Consolidare si refacere Zavideni -Scundu - Pesceana, KM 8+325 , KM 18=800 ", titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Infiintare retea publica de apa uzata si statie de epurare in comuna Voicesti, judetul Valcea", titular Primaria Comunei Voicesti

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Construire hotel 4*, inclusiv amenajari exterioare, imprejmuire si alipire terenuri", titular SC IANCRIS SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Refacere pod pe drumul comunal DC3 Titesti-Tarure punct la Achimesti si refacere pod din satul Bratovesti, punct la Ciopei", titular Primaria Comunei Titesti

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Consolidare si refacere DJ 645 Zavideni -Scundu - Pesceana, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul    "Consolidare monobloc hala absorbtie -distilare -carbonatare (A.D.C.) CIECH SODA ROMANIA SA

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucari calamitate punere in siguranta drum (cu afectare zid de sprijin) DN 7A km 42+887 -42+908", titular CNADNR SA- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul  "Amenajare parcare auto, statie alimentare combustibil, rampa spalare, cabina poarta", titular SC DON PEDRO SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul  "Lucrari de aparare si consolidare pe paraul Voinesita si raul Lotru in comuna Voineasa, jud. Valcea", titular Comuna Voineasa

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul  "Refacere drum de interes local in satul Sarulesti, catun Bungeti, comuna Lapusata, jud. Valcea", titular Comuna Lapusata

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul"Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna Nicolae Balcescu, jud. Valcea", titular SC FLORIX COMPANY CONSTRUCT SRL

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul  "Prima  infiintare a sistemului de canalizare menajera", titular COMUNA MIHAESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul  Amenajare piscicola", titular S.C. LIPANUL RECE S.R.L.

Plan de management :Managementul Conservativ Integrat al ROSCI0188 Parang , MIRU BORA, IEZERUL LATORITA-FUNDATIA GUARD FOREST

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Plan de urbanism general+RLU", titular ORAS BAILE OLANESTI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Montaj electrocompresor CO2, capacitate 30000 Nm/h", titular SC CIECH SODA ROMANIA SA

Plan de management :Managementul Conservativ Integrat al ROSCI0188 Parang COD NUTS: RO 415 Valcea

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "PUG BABENI", titular Primaria ORAS BABENI

Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "PUG COMUNA LALOSU", titular Primaria Comunei LALOSU

Memoriu de prezentre pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Refacere pod de acces in DC 157 punctul la Mitica Neamtu, sat Izvoru Rece", titular Primaria Comunei Vaideeni

Memoriu de prezentre pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Refacere poduri pe DC 136 Cerna(DJ 665) - Cerna, pct. La Martan, comuna Vaideeni, jud. Valcea", Titular Comuna Vaideeni

Memoriu de prezentre pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul "Constructie put de mare adancime Comuna Lapusata, jud. Valcea", titular Comuna Lapusata

Memoriu de prezentre pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru obiectivul „Decolmatare  prin indepartarea materialului aluvionar pentru asigurarea  scurgerii optime in albie pe paraul Nisipoasa, Localitatea Orlesti, Sat Auresti, Jud. Valcea ", titular Intreprindere Individuala Olarescu Victor                                          

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Helesteu peste localitatea Lapusata" la, titular  S.C. BRICUS COM S.R.L,

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Refacere drum comunal DC 181 A Dobresti Linia" la, titular  COMUNA DANICEI

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local" la, titular  COMUNA DICULESTI

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Extindere spatiu comercial laborator cofetarie D+P+2E+M" la, titular  S.C. ALMO S.R.L.

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Proiectare si executie lucrari de inlocuire a conductelor de tramsport gazolina", titular  S.C. CONPET S.A.

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Consolidare cos evacuare gaze sectia silicat", titular  UZINELE SODICE GOVORA-CIECH CHEMICAL GROUP

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare si retehnologizare statie de punere sub presiune si retea interioara de irigatii", titular O.U.A.I.

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Pod rutier DC 90 km 1 +500peste paraul Gageni in satul Gageni", titular COMUNA LADESTI

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare si retehnologizare statie de punere sub presiune si retea interioara de irigatii", titular O.U.A.I.

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Refacere platforma santuri si podete pe DJ 676 B Glavile-Olteanca-Ladesti", titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Astfaltare 5,30 km si rafansare 8,67 km drumuri comunale si satesti", titular COMUNA SINESTI

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Refacere si amenajare drumuri de interes local calamitate", titular COMUNA MIHAESTI

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Scoatere din circuitul silvic (in vederea defrisarii suprafetei de 0,0565 ha vegetatie forestiera)", titular DUMITRASCU ION MARCEL

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Hala depozitare, camera instalatie aer comprimat", titular SC CEGIM SRL

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Refacere platforma strada Olari in localitatea Horezu, judetul Valcea", titular Primaria Orasului  Horezu

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Scoatere teren din circuit silvic (in vederea defrisarii suprafetei de 9996,75m2 - vegetatie forestiera), titular Consiliul Local al Comunei Voineasa

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Construire statie de epurare proprie si amenajari exterioare aferente", titular SC CALIMANESTI CACIULATA SA

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Hotel cu dotari medicale", titular SC BARRECO LARY SRL

Memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul "Construire statie de epurare proprie si amenajari exterioare aferente", titular SC CALIMANESTI CACIULATA SA


Decizii etapa de evaluare initiala

Decizia nr. 553/25.09.2017, titular COMUNA DRAGOESTI

Decizia nr. 551/21.09.2017, titular S.C. CONPET S.A.

Decizia nr. 550/21.09.2017, titular S.C. AUTORO S.R.L.

Decizia nr. 549/21.09.2017, titular COMUNA SUSANI

Decizia nr. 547/20.09.2017, titular COMUNA SLATIOARA

Decizia nr. 544/19.09.2017, titular PRIMARIA COMUNEI BUDESTI

Decizia nr. 543/19.09.2017, titular UAT BAILE GOVORA

Decizia nr. 542/18.09.2017, titular PRIMARIA GRADISTEA

Decizia nr. 541/18.09.2017, titular UAT CALIMANESTI

Decizia nr. 535/15.09.2017, titular COMUNA PAUSESTI

Decizia nr. 534/14.09.2017, titular COMUNA TOMSANI

Decizia nr. 532/14.09.2017, titular SOFALCA FLORIN DOBRE P.F.A.

Decizia nr. 531/14.09.2017, titular SC RURAL PROD SRL

Decizia nr. 530/13.09.2017, titular BADEA GEORGE -MARIAN

Decizia nr. 529/13.09.2017, titular SC MELENTARII SRL

Decizia nr. 526/12.09.2017 titular PANVIL EXIM SRL

Decizia nr. 525/12.09.2017, titular COMUNA PIETRARI

Decizia nr. 522/11.09.2017, titular PRIMARIA COMUNEI TITESTI

Decizia nr. 517/08.09.2017, titular SC MECICAPROD SRL

Decizia nr. 516/08.09.2017, titular  JUMARA ION

Decizia nr. 515/08.09.2017, titular COMUNA FRANCESTI

Decizia nr. 513/07.09.2017, titular DA'IS BISTRO SRL

Decizia nr. 510/06.09.2017, titular COMUNA OLANU

Decizia nr. 509/06.09.2017, titular S.C. GRIANA CONSULT S.R.L.

Decizia nr. 508/06.09.2017, titular MUNICIPIUL RM.VALCEA

Decizia nr. 501/01.09.2017, titular SC GERIM 2011 SRL

Decizia nr. 500/31.08.2017, titular COMUNA  CAINENI

Decizia nr. 499/31.08.2017, titular COMUNA MUEREASCA

Decizia nr. 498/30.08.2017, titular COMUNA TOMSANI

Decizia nr. 494/28.08.2017, titular SUCURSALA EXPLOATARE MINIERA RM. VALCEA

Decizia nr. 493/28.08.2017, titular SC CITU SRL

Decizia nr. 491/25.08.2017, titular SC LUCICORICOM SRL

Decizia nr. 490/23.08.2017, titular PREDA IONEL

Decizia nr. 487/22.08.2017, titular BORDEA OLIMPIA GIGI

Decizia nr. 486/22.08.2017, titular COMUNA SALATRUCEL

Decizia nr. 483/18.08.2017, titular DULUGEAC FLORIN ADRIAN

Decizia nr. 482/18.08.2017, titular SC SIDONIA SRL

Decizia nr. 481/18.08.2017, titular ORAS BAILE OLANESTI

Decizia nr. 480/18.08.2017, titular ORAS OCNELE MARI

Decizia nr. 479/18.08.2017, titular ORAS OCNELE MARI

Decizia nr. 478/18.08.2017, titular ORAS OCNELE MARI

Decizia nr. 471/17.08.2017, titular SC PIGULIN FRUIT SRL

Decizia nr. 470/17.08.2017, titular SC GERIM 2011 SRL

Decizia nr. 469/17.08.2017, titular SC TASHA SRL

Decizia nr. 463/16.08.2017, titular SC CAROLIN SRL

Decizia nr. 461/10.08.2017, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 460/10.08.2017, titular SC OLTCHIM SA

Decizia nr. 457/09.08.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 456/09.08.2017, titular COMUNA IONESTI

Decizia nr. 455/09.08.2017, titular PRIMARIA ORASULUI BERBESTI

Decizia nr. 453/07.08.2017, titular CIECH SODA ROMANIA SA

Decizia nr. 449/07.08.2017, titular CONPET SA

Decizia nr. 446/04.08.2017, titular IDITOIU STEFAN

Decizia nr. 445/04.08.2017, titular NEATA MARIAN DANIEL

Decizia nr. 444/04.08.2017, titular SC OLTCHIM SA

Decizia nr. 443/04.08.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 442/04.08.2017, titular S.C. CORILUC SRL

Decizia nr. 439/03.08.2017, titular COMUNA DANICEI

Decizia nr. 438/03.08.2017, titular S.C. LENORY S.R.L.

Decizia nr. 433/01.08.2017, titular COMUNA STROESTI

Decizia nr. 426/27.07.2017, titular COMUNA PAUSESTI

Decizia nr. 425/27.07.2017, titular IRIZA MINA ELENA

Decizia nr. 421/25.07.2017, titular S.C. ANNABELLA S.R.L.

Decizia nr. 420/25.07.2017, titular SOLOMON ALEXANDRU FLORIN

Decizia nr. 415/25.07.2017, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 417/25.07.2017, titular ORASUL HOREZU

Decizia nr. 416/25.07.2017, titular ORASUL HOREZU

Decizia nr. 414/21.07.2017, titular S.C. BALTA VERDE S.R.L.

Decizia nr. 411/21.07.2017, titular LAZARESCU NICOLAE COSMIN

Decizia nr. 410/21.07.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 409/21.07.2017, titular S.C. DENISSON  EENRGY S.R.L.

Decizia nr. 408/21.07.2017, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 407/20.07.2017, titular SC OLTCHIM SA

Decizia nr. 396/14.07.2017, titular SC BRICUS COM SRL

Decizia nr. 395/14.07.2017, titular SC OLT SPIRIT SRL

Decizia nr. 393/13.07.2017, titular SC MARIDOR TRANSPORT SRL

Decizia nr. 391/12.07.2017, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA prin APAVIL SA

Decizia nr. 389/11.07.2017, titular DUMITRU ZAHARIA

Decizia nr. 388/11.07.2017, titular SC KYNITA SRL

Decizia nr. 387/10.07.2017, titular GIURCA GABRIEL

Decizia nr. 384/07.07.2017, titular NISTOREL CONSTANTIN COSMIN I.I.

Decizia nr. 383/07.07.2017, titular STOICA MARIA DUMITRU I.I.

Decizia nr. 382/07.07.2017, titular UAT BAILE OLANESTI

Decizia nr. 380/07.07.2017, titular ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT

Decizia nr. 379/06.07.2017, titular HUIDU CONSTANTIN

Decizia nr. 378/06.07.2017, titular R.A.J.D.P. VALCEA R.A.

Decizia nr. 375/06.07.2017, titular SC INDUSTRIAL MONTAJ GROUP SRL

Decizia nr. 374/06.07.2017, titular SC OMV PDETROM SA

Decizia nr. 372/05.07.2017, titular NETU ION -DRAGOS PFA

Decizia nr. 371/05.07.2017, titular CIRSTEA ROMULUS si CIRSTEA ALINA MARIA

Decizia nr. 370/05.05.2017, titular SC CEGIM SRL

Decizia nr. 366/03.07.2017, titular SC RALUNIC SRL

Decizia nr. 360/03.07.2017, titular SC TASHA SRL

Decizia nr. 359/03.07.2017, titular PILOIU FLORIAN

Decizia nr. 353/29.06.2017, titular SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA

Decizia nr. 352/28.06.2017, titular OLARU DUMITRU

Decizia nr. 350/27.06.2017, titular Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Decizia nr. 351/27.06.2017, titular I.I. OBADA DUMITRU

Decizia nr. 349/26.06.2017, titular BUNESCU FLORIN

Decizia nr. 345/23.06.2017, titular CIECH SODA ROMANIA SA

Decizia nr. 344/22.06.2017, titular CAPATANA VIOREL

Decizia nr. 343/22.06.2017, titular COMUNA PERISANI

Decizia nr. 342/22.06.2017, titular SC ALEMANCOMP SRL

Decizia nr. 341/22.06.2017, titular CERCEL VASILICA LORENI

Decizia nr. 338/22.06.2017, titular SC BEGREEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE SRL

Decizia nr. 337/21.06.2017, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 336/21.06.2017, titular MARINESCU ILIE

Decizia nr. 335/19.06.2017, titular PRIMARIA COMUNEI VLADESTI

Decizia nr. 327/15.06.2017, titularv SC IULICA TRANS SRL

Decizia nr. 324/14.06.2017, titular COMUNA MILCOIU

Decizia nr. 320/14.06.2017, titular SC DIANA SRL

Decizia nr. 319/13.06.2017, titular A.N.I.F. Valcea

Decizia nr. 318/13.06.2017, titular SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE SA BUCURESTI

Decizia nr. 317/13.06.2017, titular SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE SA BUCURESTI

Decizia nr. 313/08.06.2017, titular SC FEBOS SRL

Decizia nr. 312/08.06.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 311/07.06.2017, titular SC XAVITEL SRL

Decizia nr. 307/06.06.2017, titular ORAS HOREZU

Decizia nr. 305/06.06.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 304/06.06.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 303/06.06.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 302/06.06.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 301/06.06.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 300/31.05.2017, titular UAT ORAS BERBESTI

Decizia nr. 297/30.05.2017, titular UAT ORAS BERBESTI

Decizia nr. 296/30.05.2017, titular NITU SARARU FLORENTINA I.I.

Decizia nr. 295/29.05.2017, titular DUMITRESCU CONSTANTIN

Decizia nr. 293/29.05.2017, titular COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 287/26.05.2017, titular COJOCARU GHEORGHE

Decizia nr. 285/25.05.2017, titular SC CONTINENTE SRL

Decizia nr. 284/25.05.2017, titular COMUNA MATEESTI

Decizia nr. 280/25.05.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 279/24.05.2017, titular SC VENEZIA SRL

Decizia nr. 278/25.05.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 273/22.05.2017, titular UAT COMUNA MIHAESTI

Decizia nr. 268/19.05.2017, titular COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 261/17.05.2017, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 260/17.05.2017, titular SC CONPET SA

Decizia nr. 258/17.05.2017, titular SC MARANIS TRAVEL SRL

Decizia nr. 254/15.05.2017, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 253/15.05.2017, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 252/15.05.2017, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 251/15.05.2017, titular SC MARIVAN SRL

Decizia nr. 245/11.05.2017, titular SC OMV PETROM 

Decizia nr. 241/10.05.2017, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 238/10.05.2017, titular SC MIHGEO COM SRL

Decizia nr. 236/09.05.2017, titular COMUNA PERISANI

Decizia nr. 235/08.05.2017,  titular COMUNA NICOLAE BALCESCU

Decizia  228/04.05.2017, titular SC OMICRON SRL

Decizia nr. 223/03.05.2017, titular PREDI PETRISOR

Decizia nr. 214/28.04.2017, titular COMUNA VAIDEENI

Decizia nr. 212/28.04.2017, titular SC CONPET CONSTRUCT PLATING SRL

Decizia nr. 213/28.04.2017, titular SC AVICARVIL FARMS SRL

Decizia nr. 211/27.04.2017, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 207/26.04.2017, titular SC CANEOLIT SRL

Decizia nr. 206/25.04.2017, titular SC CET GOVORA SA

Decizia nr. 200/24.04.2017, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 199/21.04.2017, titular SC XAVITEL SRL

Decizia nr. 182/14.04.2017, titular COMUNA FRANCESTI

Decizia nr. 181/14.04.2017, titular SC MARSHAL SRL

Decizia nr. 179/13.04.2017, titular SC SEVEN PRODUCTION IMPEX SRL

Decizia nr. 178/12.04.2017, titular SC NORDIC IMPEX SRL

Decizia nr. 176/10.04.2017, titular TAMBREA CONSTANTIN

Decizia nr. 175/10.04.2017, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 174/10.04.2017, titular SC OFFICINA EXPERT SRL

Decizia nr. 172/06.04.2017, titular SC CRISTAL GENERAL ADMIN SRL

Decizia nr. 171/06.04.2017, titular SC DUOFLOR CRISTAL SRL

Decizia nr. 170/05.04.2017, titular SC ANTARES TRANSPORT SRL

Decizia nr. 169/05.04.2017, titular SC LENORY SRL

Decizia nr. 165/03.04.2017, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 161/03.04.2017, titular ZINCA ADRIANA ANCA

Decizia nr. 158/03.04.2017, titular SC AUTORO SRL

Decizia nr. 157/31.03.2017, titular S.C. MARANIS TRAVEL S.R.L.

Decizia nr. 155/28.03.2017, titular METAXA ADRIAN

Decizia nr. 154/28.03.2017, titular SC VOX DE HOREZU SRL

Decizia nr. 152/28.03.2017, titular SC VANMEL GAS SRL

Decizia nr. 150/27.03.2017, titular SC AGRONAT FOOD SRL

Decizia nr. 149/27.03.2014, titular SC OLTCHIM SA

Decizia nr 145/27.03.2017, titular ORAS HOREZU

Decizia nr 144/27.03.2017, titular ORAS HOREZU

Decizia nr. 136/24.03.2017, titular SC SAPTE SPICE SRL

Decizia nr. 133/22.03.2017, titular COMUNA RACOVITA

Decizia nr. 132/22.03.2017, titular S.C. PIETE PREST S.A.

Decizia nr. 131/22.03.2017, titular MINET CONF S.R.L.

Decizia nr. 119/20.03.2017, titular COMUNA VOICESTI

Decizia nr. 117/20.03.2017, titular SC COROM EXPORT SRL

Decizia nr. 116/16.03.2017, titular SC GITROM SERVICE SRL

Decizia nr. 114/16.03.2017, titular DORU OCTAVIAN PARASCHIV, PARASCHIV ROXANA

Decizia nr. 110/14.03.2017, titular SC VIADUCT S.R.L.

Decizia nr. 106/10.03.2017, titular SC CONPET SA Ploiesti

Decizia nr. 105/10.03.2017, titular SC CONPET SA Ploiesti

Decizia nr. 103/09.03.2017, titular SC GARDENIA SRL

Decizia nr. 101/03.03.2017, titular BERBECARU FLORIN

Decizia nr. 100/03.03.2017, titular GRATAR MELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Decizia nr. 98/02.03.2017, titular  SC VIVAS SRL SRL

Decizia nr. 94/02.03.2017, titular  COMUNA SUTESTI

Decizia nr. 93/02.03.2017, titular  COMUNA SUTESTI

Decizia nr. 92/02.03.2017, titular  COMUNA SUTESTI

Decizia nr. 91/01.03.2017, titular  SC LACUDAS SRL

Decizia nr. 90/01.03.2017, titular  CIRSTINOIU GHEORGHE

Decizia nr. 87/28.02.2017, titular POPESCU CONSTANTIN ARTUR SI POPESCU MARIA

Decizia nr. 86/28.02.2017, titular COMUNA FARTATESTI

Decizia nr. 85/28.02.2017, titular SC CUORE NERO SRL

Decizia nr. 84/27.02.2017, titular SC VIPAX CONSTRUCT SRL

Decizia nr. 83/27.02.2017, titular SC NEX SRL

Decizia nr. 81/27.02.2017, titular BERBECE CONSTANTIN

Decizia nr. 80/27.02.2017, titular SC AVICARVIL SRL

Decizia nr. 77/24.02.2017, titular SC FLAMICOM IMPEX SRL

Decizia nr. 76/24.02.2017, titular COMUNA FARTATESTI

Decizia nr. 75/24.02.2017, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 74/24.02.2017, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 71/22.02.2017, titular SC ALI POP TRANSPORT SRL

Decizia nr. 67/20.02.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 64/17.02.2017, titular COMUNA PAUSESTI

Decizia nr. 63/17.02.2017, titular COMUNA PAUSESTI

Decizia nr. 61/16.02.2017, titular SC NURVIL SRL

Decizia nr. 60/16.02.2017, titular DUMITRESCU CONSTANTIN

Decizia nr. 57/15.02.2017, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 50/10.02.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 49/10.02.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 48/09.02.2017, titular SC GARDIENII SRL

Decizia nr. 47/08.02.2017, titular SC CUORE NERO SRL

Decizia nr. 45/08.02.2017, titular COMUNA SCUNDU

Decizia nr. 44/07.02.2017, titular PFA TOMESCU ADRIAN

Decizia nr. 43/06.02.2017, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 42/06.02.2017, titular COMUNA CIINENI

Decizia nr. 39/02.02.2017, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 32/30.01.2017, titular Paun Gabriel -Georgian si Paun Elisabeta-Alexandra

Decizia nr. 31/30.01.2017, titular I.I. STOICEA ANDREI VLAD

Decizia nr. 27/26.01.2017, titular SC OLTCHIM SA

Decizia nr. 21/20.01.2017, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 20/20.01.2017, titular SC EDION SRL

Decizia nr. 15/16.01.2017, titular SC TACO EVENTS SRL

Decizia nr. 8/11.01.2017, titular COMUNA LUNGESTI

Decizia nr. 6/09.01.2017, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 5/06.01.2017, titular Burlanescu Marius Adrian si Burlanescu Ana Luiza

Decizia nr. 3/05.01.2017, titular SC VANGEN IMPEX SRL

Decizia nr. 1/03.01.2017, titular COMUNA PAUSESTI MAGLASI

Decizia nr. 574/27.12.2016, titular COMUNA LUNGESTI

Decizia nr. 567/22.12.2016, titular PFA PAUN TEODOR SRL

Decizia nr. 564/22.12.2016, titular SOMUNA SCUNDU

Decizia nr. 560/15.12.2016, titular SC ARMANDO SRL

Decizia nr. 559/15.12.2016, titular SC BEX CAMP SRL

Decizia nr. 558/14.12.2016, titular COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 556/09.12.2016, titular COMUNA DAESTI

Decizia nr. 555/09.12.2016, titular SC CLINICA ONCOLOGICA AVICENA SRL

Decizia nr. 551/05.12.2016, titular SC MINEX-COM SRL

Decizia nr. 550/05.12.2016, titular COMUNA ORLESTI

Decizia nr. 544/29.11.2016, titular PRIMARIA COMUNEI COPACENI

Decizia nr. 542/28.11.2016, titular PFA PREDESCU ION LAURENTIU

Decizia nr. 532/23.11.2016, titular Administratia Bazinala de Apa Olt

Decizia nr. 531/23.11.2016, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 530/23.11.2016, titular PRIMARIA STROESTI

Decizia nr. 527/21.11.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 526/21.11.2016, titular SC LOTUS PETROL SRL

Decizia nr. 525/18.11.2016, titularSC BOROMIR IND SRL

Decizia nr. 524/18.11.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 522/14.11.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 515/14.11.2016, titular SC CONPET SA

Decizia nr. 514/14.11.2016, titular SC CONPET SA

Decizia nr. 513/14.11.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 508/11.11.2016, titular NEACSU VASILE

Decizia nr. 504/10.11.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 501/07.11.2016, titular POPESCU ADELA-IRINA PFA

Decizia nr. 500/02.11.2016, titular COMUNA TITESTI

Decizia nr. 498/02.11.2016, titular SC OLTCHIM SA

Decizia nr. 497/02.11.2016, titular COMUNA VAIDEENI

Decizia nr. 495/02.11.2016, titular ORASUL BABENI

Decizia nr. 500/07.11.2016, titular COMUNA TITESTI

Decizia nr. 498/03.11.2016, titular S.C. OLTCHIM S.A.

Decizia nr. 494/02.11.2016, titular Consiliul Local Horezu

Decizia nr.492/01.11.2016, titular SANDU ADRIAN DANIEL

Decizia nr.490/31.10.2016, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr.489/31.10.2016, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr.488/31.10.2016, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr.487/28.10.2016, titular SC Satu Mare Real Estate Investment SRL

Decizia nr.486/28.10.2016, titular COMUNA SUSANI

Decizia nr. 483/27.10.2016, titular PRIMARIA HOREZU

Decizia nr. 482/27.10.2016, titular COMUNA BOISOARA

Decizia nr. 481/25.10.2016, titular COMUNA GLAVILE

Decizia nr. 480/24.10.2016, titular Obstea Mosnenilor Calinesti

Decizia nr 468/14.10.2016, titular COMUNA FARTATESTI

Decizia nr 467/14.10.2016, titular CONSTANTINESCU DRAGOS VIRGIL

Decizia nr 466/14.10.2016, titular S.C. OMV PETROM S.A. ASSET II OLTENIA

Decizia nr 465/13.10.2016, titular UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.

Decizia nr 460/11.10.2016, titular S.C. CONPET S.A.

Decizia nr 463/11.10.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr 461/11.10.2016, titular S.C. OMV PETROM S.A. ASSET II OLTENIA

Decizia nr 462/11.10.2016, titular S.C. OMV PETROM S.A. ASSET II OLTENIA

Decizia nr 456/06.10.2016, titular GHITA D. VASILE

Decizia nr. 453/04.10.2016, titular SC SATU MARE REAL ESTATE INVESTMENT  S.R.L

Decizia nr. 449/29.09.2016, titular SC SIDONIA S.R.L

Decizia nr. 448/29.09.2016, titular DUMITRU ELENA

Decizia nr. 446/28.09.2016, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 444/27.09.2016, titular COMUNA PAUSESTI

Decizia nr. 442/27.09.2016, titular COMUNA COSTESTI

Decizia nr. 440/26.09.2016, titular COMUNA POPESTI

Decizia nr. 439/26.09.2016, titular COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 437/26.09.2016, titular COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 433/23.09.2016, titular SC AGABARITIC TRANSPORT SRL

Decizia nr. 428/21.09.2012, titular SFANTUL SCHIT OSTROV

Decizia nr. 425/20.09.2012, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA-DADP

Decizia nr. 424/20.09.2016, titular SC CEZ DISTRIBUTIE SA

Decizia nr. 423/20.09.2016, titular SC OLTCHIM SA

Decizia nr. 421/20.09.2012, titular S.C. NETALDENT S.R.L.

Decizia nr. 420/20.09.2012, titular ISTOCESCU ION

Decizia nr. 416/19.09.2012, titular SC TEHNOCHIM SRL

Decizia nr. 412/13.09.2012, titular SC BITOLIA IMPEX SRL

Decizia nr. 411/12.09.2016, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 403/07.09.2016, titular SC BITOLIA IMPEX SRL

Decizia nr. 401/07.09.2016, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 398/05.09.2016, titular SC TURISTIC VIS SRL

Decizia nr. 397/05.09.2016, titular COMUNA COSTESTI

Decizia nr. 393/30.08.2016, titular OMV PETROM SA

Decizia nr. 391/29.08.2016, titular OBSTEA BERCESTI VLADOI

Decizia nr. 387/24.08.2016, titular SC CAPRAFOII SRL

Decizia nr. 385/24.08.2016, titular ORASUL BABENI

Decizia nr. 384/24.08.2016, titular ORASUL BABENI

Decizia nr. 383/24.08.2016, titular ORASUL BABENI

Decizia nr. 382/24.08.2016, titular ORASUL BABENI

Decizia nr. 381/23.08.2016, titular OMV PETROM SA

Decizia nr. 380/23.08.2016, titular SC ROSKY AIR SERVICE SRL

Decizia nr. 379/23.08.2016, titular CONPET SA Ploiesti

Decizia nr. 373/19.08.2016, titular SC CIECH Soda Romania SA

Decizia nr. 372/19.08.2016, titular COMUNA PAUSESTI

Decizia nr. 366/16.08.2016, titular COMUNA ROESTI

Decizia nr. 360/11.08.2016, titular STARET POPESCU GABRIEL CORNELIU

Decizia nr. 358/11.08.2016, titular PFA CIOCAN GH. FLORIN

Decizia nr. 359/10.08.2016, titular CRETU ION

Decizia nr. 356/08.08.2016, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 354/05.08.2016, titular SC OMV PETROM SA ASSET II Oltenia

Decizia nr. 352/05.08.2016, titular SC OMV PETROM SA ASSET II Oltenia

Decizia nr. 351/05.08.2016, titular SC OMV PETROM SA ASSET II Oltenia

Decizia nr. 348/02.08.2016, titular SC NEW RECYCLING SRL

Decizia nr. 350/04.08.2016, titular S.C. SOMAR S.R.L.

Decizia nr. 346/01.08.2016, titular DUMITRU ELENA

Decizia nr. 343/27.07.2016, titular COMUNA GLAVILE

Decizia nr. 342/27.07.2016, titular SC EDION SRL

Decizia nr. 339/27.07.2016, titular COMUNA GLAVILE

Decizia nr. 340/26.07.2016, titular SC CIOBIMEX SRL

Decizia nr. 337/19.07.2016, titular ORAS BABENI

Decizia nr. 336/19.07.2016, titular ORAS BABENI

Decizia nr. 329/14.07.2016, titular COMUNA ROESTI

Decizia nr. 320/08.07.2016, titular SC WDP DEVELOPMENT RO SRL

Decizia nr. 319/08.07.2016, titular SC UNILEMN SRL

Decizia nr. 317/07.07.2016, titular CNADR - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova

Decizia nr. 316/07.07.2016, titular SC AVIATIA UTILITARA 2002 SRL

Decizia nr. 314/06.07.2016, titular SC VOX DE HOREZU SRL

Decizia nr. 313/06.07.2016, titular I.I. SMARANDACHE ALEXANDRA LUCIANA

Decizia nr. 312/05.07.2016, titular SC FOR FOREST SRL

Decizia nr. 311/05.07.2016, titular SC OLTCHIM SA

Decizia nr. 309/01.07.2016, titular SC PLATANUS SRL

Decizia nr. 307/29.06.2016, titular OBSTEA BERCESTI VLADOI

Decizia nr. 299/24.06.2016, titular ANAR- Administratia bazinala de Apa Olt

Decizia nr. 287/23.06.2016, titular SC OMV PETROM SA ASSET II Oltenia

Decizia nr. 290/17.06.2016, titularOBSTEA PLAIUL POIENILOR

Decizia nr. 283/14.06.2016, titular S.C. WDP DEVELOPMENT RO S.R.L.

Decizia nr. 282/14.06.2016, titular OMV PETROM S.A.-ASSET II OLTENIA

Decizia nr. 281/13.06.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 274/10.06.2016, titular COMUNA VAIDEENI

Decizia nr. 276/10.06.2016, titular S.C. APAVIL S.A.

Decizia nr. 272/08.06.2016, titular S.C. MIANA S.R.L.

Decizia nr. 263/01.06.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 258/27.05.2016, titular SC ANNABELLA SRL

Decizia nr. 257/27.05.2016, titular SC AGRICOLA SPC SRL

Decizia nr. 226/27.05.2016, titular BOJAN STEFAN

Decizia nr. 224/27.05.2016, titular COMUNA MILCOIU

Decizia nr. 251/27.05.2016, titular SC AUTORO SRL

Decizia nr. 247/26.05.2016, titular ORAS HOREZU

Decizia 244/24.05.2016, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 231/23.05.2016, titular DUMITRASCU ANDREI OVIDIU

Decizia nr. 230/20.05.2016, titular PRIMARIA MADULARI

Decizia nr. 226/19.05.2016, titular DUMITRU ELENA

Decizia nr. 225/19.05.2016, titular COMUNA CRETENI

Decizia nr. 222/16.05.2016, titular SC REMSERVICE SRL

Decizia nr. 221/16.05.2016, titular COMUNA MILCOIU

Decizia nr. 217/13.05.2016, titular COMUNA DAESTI

Decizia nr. 216/13.05.2016, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 215/12.05.2016, titular SC POVESTEA LEMNULUI SRL

Decizia nr. 214/11.05.2016, titular PRIMARIA CERNISOARA

Decizia nr. 210/10.05.2016, titular SC CONPET SA

Decizia nr. 205/06.05.2016, titular UAT CALAMANESTI, Consiliul Local Calimanesti

Decizia nr. 203/06.05.2016, titular COMUNA LUNGESTI

Decizia nr. 201/05.05.2016, titular SNGN ROMGAZ SA

Decizia nr. 200/05.05.2016, titular ROSIANU NICUSOR CATALIN

Decizia nr. 197/04.05.2016, titular COMUNA LADESTI

Decizia nr. 196/04.05.2016, titular COMUNA LADESTI

Decizia nr. 194/03.05.2016, titular SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Decizia nr. 192/28.04.2016, titular COMUNA OLANU

Decizia nr. 191/28.04.2016, titular C.N.A.D.N.R. SA

Decizia nr. 190/28.04.2016, titular ARHIEPISCOPIA RAMNICULUI

Decizia nr. 189/28.04.2016, titular S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA

Decizia nr. 185/25.04.2016, titular COMUNA ALUNU

Decizia nr. 182/22.04.2016, titular COMUNA VOICESTI

Decizia nr. 179/21.04.2016, titular COMUNA IONESTI

Decizia nr. 178/21.04.2016, titular COMUNA OTESANI

Decizia nr. 177/20.04.2016, titular CIOACA FLORIN

Decizia nr. 173/18.04.2016, titular SC MUNDO SRL

Decizia nr. 172/18.04.2016, titular ALECSENCU LUIZA GEORGIANA

Decizia nr. 166/11.04.2016, titular COMUNA DANICEI

Decizia nr. 165/11.04.2016, titular S.C. NOBASCOM CONSTRUCT S.R.L.

Decizia nr. 164/11.04.2016, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 160/11.04.2016, titular SC ARMANDO SRL

Decizia nr. 159/08.04.2016, titular S.C. ZTRENI DIN ZATRENI S.R.L.

Decizia nr. 156/06.04.2016, titular CHIRITA MIHAI -COMUNA MUEREASCA

Decizia nr. 154/05.04.2016, titular PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI

Decizia nr. 152/04.04.2016, titular SC RARAUL MARE SRL

Decizia nr. 149/04.04.2016, titular SC AL INTELIGENT DATA SRL

Decizia nr. 147/04.04.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 144/01.04.2016, titular SC AVICARVIL FARMS SRL

Decizia nr. 143/31.03.2016, titular SC ISPH SA

Decizia nr. 139/30.03.2016, titular COMUNA VAIDEENI

Decizia nr. 137/30.03.2016, titular DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC

Decizia nr. 138/30.03.2016, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 134/28.03.2016, titular Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara B.P.C. Regio

Decizia nr. 127/24.03.2016, titular Societatea Nationala a Sarii SA -Sucursala Exploatare Miniera Rm. Valcea

Decizia nr. 125/22.03.2016, titular COMUNA FRANCESTI

Decizia nr. 123/22.03.2016, titular COMUNA PAUSESTI -MAGLASI

Decizia nr. 120/18.03.2016, titular COMUNA SIRINEASA

Decizia nr. 113/14.03.2016, titular SC CONPET SA

Decizia nr. 108/11.03.2016, titular FLAMINZEANU SORIN CATALIN

Decizia nr. 107/10.03.2016, titular COMUNA SUTESTI

Decizia nr. 106/09.03.2016, titular SC CEZ DISTRIBUTIE SA

Decizia nr. 105/07.03.2016, titular OMV PETROM SA

Decizia nr. 94/03.03.2016, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 92/02.03.2016, titular SC DORF MARKET SRL

Decizia nr. 89/02.03.2016, titular U.A.T. MIHAESTI

Decizia nr. 88/02.03.2016, titular MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 86/01.03.2016, titular SC ANTOLEX EXPERT SRL

Decizia nr. 85/29.02.2016, titular PRIMARIA COMUNEI ROSIILE

Decizia nr. 84/29.02.2016, titular PRIMARIA COMUNEI ROSIILE

Decizia nr. 83/29.02.2016, titular PRIMARIA COMUNEI ROSIILE

Decizia nr. 79/25.02.2016, titular I.I.POPOLAN GHEORGHE VALERIAN

Decizia nr. 78/25.02.2016, titular S.C. TEDROM S.R.L.

Decizia nr. 77/24.02.2016, titular COMUNA BUJORENI

Decizia nr. 75/24.02.2016, titular COMUNA SCUNDU

Decizia nr. 74/24.02.2016, titular COMUNA SCUNDU

Decizia nr. 73/24.02.2016, titular COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 72/24.02.2016, titular COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 69/23.02.2016, titular S.C. CUORE NERO S.R.L.

Decizia nr. 60/16.02.2016, titular S.C. AUTORO S.R.L.

Decizia nr. 55/15.02.2016, titular S.C. AS TRANS S.R.L.

Decizia nr. 54/15.02.2016, titular CONSILIUL LOCAL STEFANESTI

Decizia nr. 52/15.02.2016, titular S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Decizia nr. 50/11.02.2016, titular S.C. CET GOVORA S.A.

Decizia nr. 45/09.02.2016, titular SNGN ROMGAZ SA Mediasi

Decizia nr. 44/09.02.2016, titular SNGN ROMGAZ SA Mediasi

Decizia nr. 43/09.02.2016, titular SNGN ROMGAZ SA Mediasi

Decizia nr. 42/08.02.2016, titular PRIMARIA PRUNDENI

Decizia nr. 39/05.02.2016, titular Oras Balcesti

Decizia nr. 38/05.02.2016, titular Oras Balcesti

Decizia nr. 35/04.02.2016, titular COMUNA TOMSANI

Decizia nr. 34/04.02.2016, titular COMUNA STOILESTI

Decizia nr. 30/02.02.2016, titular SC TEAM OIL SRL

Decizia nr. 29/02.02.2016, titular  SC ROSKY AIR SERVICE SRL

Decizia nr. 25/28.01.2016, titular SGA VALCEA

Decizia nr. 24/27.01.2016, titular FILDIROIU CRISTIAN

Decizia nr. 22/25.01.2016, titular SC BETA HYDRO ENERGIE SRL

Decizia nr. 18/22.01.2016, titular COMUNA PERISANI

Decizia nr. 14/19.01.2016, titular PRIMARIA COMUNEI BUDESTI

Decizia nr. 13/15.01.2016, titular Primaria Comunei Titesti

Decizia nr. 12/14.01.2016, SC AGRONAT FOOD SRL

Decizia nr. 4/08.01.2016, titular SC FLORIX COMPANY SRL

Decizia nr. 2/07.01.2016, titular COMUNA LAPUSATA

Decizia nr. 1/06.02.2016, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 581/22.12.2015, titular SC IANCRIS SRL

Decizia nr. 572/16.12.2015, titular POPA REMUS MARIAN

Decizia nr. 568/11.12.2015, titular S.C. DIANA S.R.L.

Decizia nr. 565/08.12.2015, titular S.C. DISPOLINE S.R.L.

Decizia nr. 555/27.11.2015, titular Oras Berbesti

Decizia nr. 553/27.11.2015, titular SC DON PEDRO SRL

Decizia nr. 552/26.11.2015, titular CIECH SODA ROMANIA SA

Decizia nr. 551/26.11.2015, titular SC LIPANUL RECE SRL

Decizia nr. 548/25.11.2015, titular SC INTER MOISE SRL

Decizia nr. 545/20.11.2015, titular CIOACA FLORIN

Decizia nr. 542/20.11.2015, titular Iliescu Romeo si Iliescu Carmen Mihaela

Decizia nr. 540/20.11.2015, titular SC ITAL FREDI SRL

Decizia nr. 539/18.11.2015, titular Directia Silvica Valcea - Ocolul Silvic Romani

Decizia nr. 538/17.11.2015, titular COMUNA ROESTI

Decizia nr. 537/17.11.2015, titular CNADNR -DRDP Craiova

Decizia nr. 536/17.11.2015, titular SC COPAFRUCT SRL

Decizia nr. 535/17.11.2015, titular SC COPAFRUCT SRL

Decizia nr. 534/17.11.2015, titular OBSTEA MOSNENILOR CHEIA -OLANESTI

Decizia nr. 532/17.11.2015, titular SC SARCOM SRL

Decizia nr. 530/16.11.2015, PRIMARIA COMUNEI BUNESTI

Decizia nr. 523/06.11.2015, titular U.A.T Comuna Mihaesti

Decizia nr. 519/06.11.2015, PRIMARIA LIVEZI

Decizia nr. 518/05.11.2015, titular COMUNA IONESTI

Decizia nr. 517/05.11.2015, titular COMUNA VOICESTI

Decizia nr. 512/02.11.2015, titular SC INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL

Decizia nr. 509/02.11.2015, titular SC COMCHIM CHEMICAL SRL

Decizia nr. 508/02.11.2015, titular SC CIMELECTRO SRL

Decizia nr. 449/30.10.2015, titular S.C. APAVIL S.A. VALCEA

Decizia nr. 500/30.10.2015, titular COMUNA AMARASTI

Decizia nr. 495/27.10.2015, titular COMUNA BERISLAVESTI

Decizia nr. 494/27.10.2015, titular S.C. RAMAL SPEDITION S.R.L.

Decizia nr. 491/26.10.2015, titular S.C. MARANIS TRAVEL S.R.L.

Decizia nr. 492/27.10.2015, titular BERCEA TEODOR

Decizia nr. 486/26.10.2015, titular COMUNA LAPUSATA

Decizia nr. 483/22.10.2015, titular SC CARPATRIC TOUR SRL

Decizia nr. 481/21.10.2015, titular  SC DALUMAXIM SRL

Decizia nr. 480/21.10.2015, titular  COMUNA ZATRENI

Decizia nr. 479/21.10.2015, titular  COMUNA ZATRENI

Decizia nr. 474/21.10.2015, titular I.I. VLADULESCU ANCA STEFANIA

Decizia nr. 473/21.10.2015, titular COMUNA SALATRUCEL

Decizia nr. 471/19.10.2015, titular SC CIECH SODA ROMANIA SA

Decizia nr. 472/20.10.2015, titular S.C. COSTIN SOFA-PROD S.R.L.

Decizia nr. 470/19.10.2015, titular COMUNA OLANU

Decizia nr. 468/19.10.2015, titular SC GM SUPERAUTO SRL

Decizia nr. 460/19.10.2015, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 459/19.10.2015, titular POPA REMUS MARIAN

Decizia nr. 469/19.10.2015, titular COMUNA PAUSESTI MAGLASI

Decizia nr. 466/19.10.2015, titular SC AGRICOLA ROSIILE SRL

Decizia nr. 465/19.10.2015, titular SC AGRICOLA ROSIILE SRL

Decizia nr. 461/19.10.2015, titular COMUNA VOINEASA

Decizia nr. 458/19.10.2015, titular COMUNA TOMSANI

Decizia nr. 455/16.10.2015, titular U.A.T. Comuna Mihaesti

Decizia nr. 450/14.10.2015, titular U.A.T. Comuna Mihaesti

Decizia nr. 449/13.10.2015, titular CONSILIUL JUDETAN VALCEA

Decizia nr. 447/12.10.2015, titular S.C. CAMONETI S.R.L.

Decizia nr. 443/09.10.2015, titular S.C. APOLON CAR WASH S.R.L.

Decizia nr. 441/06.10.2015, titular CNADR S.A. -DRDP CRAIOVA-SDN VALCEA

Decizia nr. 440/02.10.2015, titular SC GM SUPERAUTO SRL

Decizia nr. 437/02.10.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 436/02.10.2015, titular SC NEW RECYCLING SRL

Decizia nr. 435/02.10.2015, titular COMUNA OLANU

Decizia nr. 433/01.10.2015, titular COMUNA DAESTI

Decizia nr. 432/01.10.2015, titular PRIMARIA SALATRUCEL

Decizia nr. 431/01.10.2015, titular S.C. DUTI BELA GRANO S.R.L.

Decizia nr. 430/30.09.2015, titular ORASUL BALCESTI

Decizia nr. 429/30.09.2015, titular S.C. COZIMAR S.R.L.

Decizia nr. 427/29.09.2015, titular CONSIT S.A.

Decizia nr. 426/28.09.2015, titular CHIRIAC ION

Decizia nr. 425/28.09.2015, titular  BARBULESCU CRISTINA

Decizia nr. 423/28.09.2015, titular S.C. OMV PETROM S.A.

Decizia nr. 424/28.09.2015, titular COMUNA STOILESTI

Decizia nr. 418/25.09.2015, titular S.C. BRICUS COM S.R.L.

Decizia nr. 415/23.09.2015, titular BOGORODEA MARCEL

Decizia nr. 415/23.09.2015, titular POPA REMUS MARIAN

Decizia nr. 414/21.09.2015, titular Comuna Costesti

Decizia nr. 412/18.09.2015, titular S.N.T.G.N. Transgaz SA Medias

Decizia nr. 410/18.09.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 408/18.09.2015, titular Irimia Dumitru Adrian

Decizia nr. 406/17.09.2015, titular Primaria Orasului Balcesti

Decizia nr. 405/16.09.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Deczia nr. 404/16.09.2015, titular SC CONPET SA

Decizia nr. 389/10.09.2015, titular SC AVICARVIL SRL

Decizia nr. 386/09.09.2015, titular OMV PETROM SA

Decizia nr. 385/08.09.2015, titular CNADNR SA

Decizia nr. 383/07.09.2015, titular C.N.A.D.N.R. -D.R.D.P. Craiova

Decizia nr. 382/07.09.2015, titular COMUNA MILCOIU

Decizia nr. 372/04.09.2015, titular Comuna Milcoiu

Decizia nr. 371/04.09.2015, titular Sfanta Manastire Turnu

Decizia nr. 370/01.09.2015, titular PROSPER LUX

Decizia nr. 369/01.09.2015, titular Comuna Maldaresti

Decizia nr. 368/01.09.2015, titular Primaria Comunei Perisani

Decizia nr. 367/31.08.2015, titular SC WISE PAVAJE SRL

Decizia nr. 366/28.08.2015, titular SC ALUMIN PLAST SRL

Decizia nr. 365/28.08.2015, titular SC CEZ DISTRIBUTIE SA

Decizia nr. 363/28.08.2015, titular Comuna Lungesti

Decizia nr. 362/28.08.2015, titular SC LUXORCOMP SRL

Decizia nr. 360/26.08.2015, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 358/25.08.2015, titular Comuna Daesti

Decizia nr. 357/21.08.2015, titular SC WISE PAVAJE SRL

Decizia nr. 356/21.08.2015, titular Primaria Comunei Lungesti

Decizia nr. 355/19.08.2015, titular Ciobanica Constantin

Decizia nr. 354/18.08.2015, titular Paraschiv Radu Dan

Decizia nr. 352/18.08.2015, titular Sofianu Nicolae Trandafir si Sofianu Gabriela Carmen

Decizia nr. 351/18.08.2015, titular Sofianu Nicolae Trandafir si Sofianu Gabriela Carmen

Decizia nr. 349/17.08.2015, titular Comuna Ionesti

Decizia nr. 341/12.08.2015, titular Comuna Stoenesti

Decizia nr. 334/07.08.2015, titular SC ILENYA FABRIZIO IMPEX SRL

Decizia nr. 331/06.08.2015, titular Comuna Orlesti

Decizia nr. 330/06.08.2015, titular Comuna Maldaresti

Decizia nr. 329/06.08.2015, titular Comuna Maldaresti

Decizia nr. 328/05.08.2015, titular Badita Diana Mirabela

Decizia nr. 326/04.08.2015, titular SC XAVITEL SRL

Decizia nr. 320/03.08.2015, titular Comuna Racovita

Decizia nr. 317/27.07.2015, titular Zmau Narcis Aleodor

Decizia nr. 312/22.07.2015, titular Comuna Lalosu

Decizia nr. 311/22.07.2015, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 310/22.07.2015, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 309/22.07.2015, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 308/21.07.2015, titular Comuna Pesceana

Decizia nr. 305/17.07.2015, titular Comuna Glavile

Decizia nr. 304/17.07.2015, titular SC APAVIL SA

Decizia nr. 303/17.07.2015, titular Comuna Bujoreni

Decizia nr. 302/17.07.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 299/14.07.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 298/14.07.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 297/14.07.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 294/10.07.2015, titular SC ARGO COM SRL

Decizia nr. 293/09.07.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 292/09.07.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 291/09.07.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 277/02.07.2015, titular SC PROSPECTIUNI SA

Deczia nr. 276/02.07.2015, titular Comuna Pausesti Maglasi

Decizia nr. 275/01.07.2015, titular  S.C. S.C. APAVIL S.A.

Decizia nr. 268/24.06.2015, titular  S.C. VALCOR AUTO S.RL.

Decizia nr. 266/24.06.2015, titular  COMUNA MATEESTI

Decizia nr. 262/24.06.2015, titular  COMUNA GALICEA

Decizia nr. 261/23.06.2015, titular  COMUNA MILCOIU

Decizia nr. 256/19.06.2015, titular  COMUNA STOILESTI

Decizia nr. 254/19.06.2015, titular  COMUNA FARTATESTI

Decizia nr. 255/19.06.2015, titular  COMUNA STROESTI

Decizia nr. 253/18.06.2015, titular  COMUNA SUTESTI

Decizia nr. 252/18.06.2015, titular  ABA OLT PRIN II OLARESCU VASILE

Decizia nr. 249/16.06.2015, titular  S.C. OLANESTI RIVIERA S.A.

Decizia nr. 248/15.06.2015, titular  S.C. CET GOVORA S.A.

Decizia nr. 246/11.06.2015, titular  ORAS CALIMANESTI

Decizia nr. 242/10.06.2015, titular  S.C. SCADEC CONSTRUCT S..RL.

Decizia nr. 240/09.06.2015, titular  COMUNA FRANCESTI

Decizia nr. 236/08.06.2015, titular  S.C. CIPO S.R.L.

Decizia nr. 232/04.06.2015, titular  S.C. OMV PETROM S.A. ASSET II MUNTENIA

Decizia nr. 231/04.06.2015, titular  CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 230/03.06.2015, titular  CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 229/02.06.2015, titular  S.C. APAVIL S.A.

Decizia nr. 220/28.05.2015, titular  COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 217/27.05.2015, titular  S.C. BALBYC INVEST S.R.L.

Decizia nr. 208/20.05.2015, titular  S.C. HERY S.R.L.

Decizia nr. 207/19.05.2015, titular  COMUNA MACIUCA

Decizia nr. 206/18.05.2015, titular  S.C.CAPITRANS  S.R.L.

Decizia nr. 204/18.05.2015, titular  S.C. ANNABELLA  S.R.L.

Decizia nr. 202/15.05.2015, titular  S.C. BRICUS COM S.R.L.

Decizia nr. 201/15.05.2015, titular PRIMARIA COMUNEI VOINEASA

Decizia nr. 200/13.05.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 197/12.05.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 199/12.05.2015, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 198/12.05.2015, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 180/08.05.2015, titular S.C. OMV PETROM S.A.-ASSET II OLTENIA S.A

Decizia nr. 192/08.05.2015, titular PFA GUSE MIHAELA

Decizia nr. 191/08.05.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 188/07.05.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 187/06.05.2015, titular PRIMARIA PIETRARI

Decizia nr. 186/06.05.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 185/06.05.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 183/05.05.2015, titular S.C. APAVIL S.A.

Decizia nr. 184/05.05.2015, titular DIRECTIA SILVICA VALCEA

Decizia nr. 181/05.05.2015, titular S.C. ALMO S.RL.

Decizia nr. 180/05.05.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 176/30.04.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 175/30.04.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 174/30.04.2015, titular DINCA AUREL

Decizia nr. 173/30.04.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 172/30.04.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 171/28.04.2015, titular COMUNA PAUSESTI

Decizia nr. 170/28.04.2015, titular COMUNA PAUSESTI

Decizia nr. 169/27.04.2015, titular COMUNA VAIDEENI

Decizia nr. 168/27.04.2015, titular COMUNA VAIDEENI

Decizia nr. 165/23.04.2015, titular COMUNA STOENESTI

Decizia nr. 163/23.04.2015, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 162/23.04.2015, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 161/23.04.2015, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 160/23.04.2015, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 156/21.04.2015, titular S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE -ISPH S.A. 

Decizia nr. 150/20.04.2015, titular S.C. VIADUCT S.R.L.

Decizia nr. 149/16.04.2015, titular BUSCA ION si BUSCA MIHAELA

Decizia nr. 148/16.04.2015, titular BUSCA MIHAELA

Decizia nr. 147/15.04.2015, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 146/15.04.2015, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 145/15.04.2015, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 144/15.04.2015, titular COMUNA BUDESTI

Decizia nr. 131/03.04.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 120/25.03.2015, titular PRIMARIA OLANU

Decizia nr. 115/24.03.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 112/20.03.2015, titular USG CHEMICAL GROUP S.A.

Decizia nr. 108/18.03.2015, titular S.C. AUTOPORTAL S.R.L.

Decizia nr. 107/18.03.2015, titular COMUNA ALUNU

Decizia nr. 105/17.03.2015, titular COMUNA DANICEI

Decizia nr. 103/16.03.2015, titular COMUNA STROESTI

Decizia nr. 100/12.03.2015, titular SASU VASILE CLAUDIU(S.C. MEDIADUCT S.R.L)

Decizia nr. 97/11.03.2015, titular COMUNA NICOLAE BALCESCU

Decizia nr. 96/11.03.2015, titular COMUNA NICOLAE BALCESCU

Decizia nr. 94/10.03.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 95/10.03.2015, titular OUAI VALEA OLTULUI 1 ORLESTI-PRUNDENI

Decizia nr. 89/03.03.2015, titular S.C.  AS TRANS S.R.L.

Decizia nr. 88/03.03.2015, titular COMUNA MIHAESTI

Decizia nr. 86/02.03.2015, titular S.C. SIDONIA S.R.L.

Decizia nr. 79/24.02.2015, titular OBSTEA REPEZI FRATOSTEANU

Decizia nr. 78/24.02.2015, titular S.C. CONPET S.A.

Decizia nr. 75/23.02.2015, titular DUMITRASCU ION MARCEL

Decizia nr. 74/23.02.2015, titular COMUNA LADESTI

Decizia nr. 73/23.02.2015, titular COMUNA LADESTI

Decizia nr. 70/20.02.2015, titular S.C. ENTIRE REAL ESTATE SOLUTION S.R.L.

Decizia nr. 69/19.02.2015, titular COMUNA SINESTI

Decizia nr. 68/18.02.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 67/18.02.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 66/18.02.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 65/18.02.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 59/16.02.2015, titular SC ROMSERVICE SRL

Decizia nr. 57/12.02.2015, titular COMUNA DICULESTI

Decizia nr. 51/11.02.2015, titular COMUNA MIHAESTI

Decizia nr. 49/10.02.2015, titular SNTGN TRANSGAZ S.A. MEDIAS

Decizia nr. 46/06.02.2015, titular Comuna Costesti

Decizia nr. 45/06.02.2015, titular Comuna Costesti

Decizia nr.42/04.02.2015, titular S.C. PROTECT LPG SRL

Decizia nr. 39/03.02.2014, titular Stanciu Daniel Marinel

Decizia nr. 36/03.02.2014, titular SC UZINA MECANICA BABENI SA

Decizia nr. 32/03.02.2014, titular ADES IZVORU

Decizia nr. 31/03.02.2014, titular SC AUTORO SRL

Decizia nr. 25/29.01.2015, titular SC WISE PAVAJE SRL

Decizia nr. 24/28.01.2014, titular SC PRELCHIM SRL

Decizia nr. 16/19.01.2015, titular Primaria Orasului Baile Olanesti

Decizia nr. 13/16.01.2015, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 15/16.01.2014, titular Parohia Bujoreni

Decizia nr. 7/08.01.2015, titular  SC CEGIM SRL

Decizia nr. 6/08.01.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 5/08.01.2015, titular ORAS HOREZU

Decizia nr. 4/08.01.2015, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Decizia nr. 618/23.12.2014, titular Primaria Comunei Maldaresti

Decizia nr. 612/19.12.2014, titular Consiliul Local al Comunei Golesti

Decizia nr. 610/18.12.2014, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 605/15.12.2014, titular AC AVICARVIL SRL

Decizia nr. 601/12.12.2014, titular Primiaria Municipiului Dragasani

Decizia nr. 597/09.12.2014, titular Barcan Dan -Liviu

Decizia nr. 596/09.12.2014, titular Visan Gheorghe

Decizia nr. 595/09.12.2014, titular Stan Ion

Decizia nr. 594/09.12.2014, titular SC DKD RENTING SERVICES SA

Decizia nr. 593/09.12.2014, titular Consiliul Judetean Valcea

Decizia nr. 590/08.12.2014, titular SC MONDOSOFT SRL

Decizia nr. 588/04.12.2014, titular SC KYNITA SRL

Decizia nr. 585/03.12.2014, titular SC TOPANELS PRODUCTION PANELS SA

Decizia nr. 584/02.12.2014, titular SC VELGALA MARKET SRL

Decizia nr. 580/28.11.2014, titular SC AXM PROD 93 SRL

Decizia nr. 566/21.11.2014, titular Comuna Stroesti

Decizia nr. 561/19.11.2014, titular Comuna Voineasa

Decizia nr. 558/19.11.2014, titular INC-DTCI-ICSI

Decizia nr. 553/14.11.2014, titular JUGANARU MARIAN

Decizia nr. 552/13.11.2014, titular SC BARRECO LARY SRL

Decizia nr. 551/13.11.2014, titular Comuna Stoilesti

Decizia nr 549/12.11.2014, titular CEZ DISTRIBUTIE

Decizia nr. 548/11.11.2014, titular ORASUL BREZOI

Decizia nr. 544/10.11.2014, titular COMUNA MALDARASTI

Decizia nr. 539/07.11.2014, titular SC MONDOSOFT SRL

Decizia nr. 538/07.11.2014, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 537/07.11.2014, titular SC OMV PETROM SA

Decizia nr. 524/28.10.2014, titular SC CET GOVORA SA

Decizia nr. 520/27.10.2014, titular Balaceanu Mihai


Proiecte supuse evaluarii impactului asupra mediului(EIA) in cursul anului 2014 in cadrul APM Valcea

Proiecte supuse evaluarii impactului asupra mediului(EIA) in cursul anului 2014 in cadrul APM Valcea

 


Nr. crt

Denumirea proiectului

Titularul proiectului

Data depunerii solicitarii

Decizia etapei de incadrare -dupa caz-
Proiectul face/nu face obiectul procedurii transfrontiera Data si locul dezbaterii publice Decizia etapei de analiza a calitatii raportului Acordul de mediu nr/data
Nr./Data EIA sau EIA+EA

Competenta APM Valcea
1 - - - - - - - - -
2