DIRECTIVA 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

DIRECTIVA 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare...

Tipuri de baterii si acumulatori

Lista colectori autorizati deseuri de baterii si acumulatori uzati

Lista colectori autorizati deseuri de baterii si acumulatori uzati