DIRECTIVA 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

DIRECTIVA 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare...

Tipuri de baterii si acumulatori