Back

Invitaţie pentru înscriere proiecte în Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului - actualizare 2011

ANPM a demarat acţiunea de actualizare a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului. Orice persoană interesată (autorităţi şi instituţii publice locale, organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ şi cercetare, agenţi economici, alte persoane fizice sau juridice) este invitată să facă propuneri de proiecte pentru a fi incluse în PNAPM actualizat.

Fişa pentru propunerea de proiect va fi transmisă către APM Vâlcea, în format electronic, pe adresa de e-mail:office@apmvl.anpm.ro, până la data de 31.mai. 2011.

Persoane de contact din cadrul APM Vâlcea: Anca Dicu.

Aşteptăm cu interes propunerile Dvs. de proiecte pentru noua versiune a Planului Naţional pentru Protecţia Mediului care va fi elaborat în acest an.

Invitaţia pentru înscriere de proiecte în PNAPM, Fişa pentru înscrierea proiectului şi instrucţiunile de completare a acestei Fişe, precum şi lista codurilor directivelor aplicabile se găsesc în această secţiune.

·        Fişa pentru înscrierea proiectului

·        Instrucţiuni privind completarea Fişei pentru înscrierea proiectului

·        Lista coduri directive