Inventar ODS 2014

Situatia agentilor frigorifici ODS 2013

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon

Situatia Agentilor Frigorifici ODS 2012

Situatia agentilor frigorifici utilizati in 2010

Situatia Agentilor Frigorifici GFS 2012