Inventar ODS 2014

Situatia agentilor frigorifici ODS 2013

Situatia Agentilor Frigorifici ODS 2012

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon

Situatia agentilor frigorifici utilizati in 2010

Situatia Agentilor Frigorifici GFS 2012