Back

Anunț dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Modernizare fermă Bârzești", loc. Bârzești, com. Ștefan cel Mare, titular MORANDI-COM SRL