Back

Anunț public privind luarea deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere Fabrica de carne – Morandi, loc. Muntenii de Jos, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui” - titular SC FABRICA DE CARNE-MORANDI SRL

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

        Agenţia pentru Protecţia Mediului VASLUI  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere Fabrica de carne – Morandi, loc. Muntenii de Jos, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui  amplasat în intravilanul satului intravilanul satului Muntenii de Jos, str. Z. DJ 245 A, nr. 300, comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui,   titular  SC FABRICA DE CARNE-MORANDI SRL.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-14,30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site

21.02.2018