Agendă săptămânală a conducerii APM Vaslui - 2019

Agendă săptămânală a conducerii APM Vaslui - 2018

Agendă săptămânală a conducerii APM Vaslui - 2017

Agendă săptămânală a conducerii APM Vaslui - 2016

Declaraţie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020

Conducere

 

Numele şi prenumele Funcţia

jrs. Mădălina NISTOR

(Curriculum Vitae)

DIRECTOR EXECUTIV

(Atribuții conform R.O.F)

dr. ing. Mihaela BUDIANU ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
ing. Cristina GĂGEANU ȘEF SERVICIU MONITORIZARE ȘI LABORATOARE