Agendă săptămânală a conducerii APM Vaslui - 2019

Conducere

 

Numele şi prenumele Funcţia

Dr. ing. Mihaela BUDIANU

 

 DIRECTOR EXECUTIV

(Atribuții conform R.O.F)

ing. Ramona DĂNILĂ ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,  AUTORIZAȚII
ing. Cristina GĂGEANU ȘEF SERVICIU MONITORIZARE ȘI LABORATOARE

 

 


Agendă săptămânală a conducerii APM Vaslui - 2018

Agendă săptămânală a conducerii APM Vaslui - 2017

Agendă săptămânală a conducerii APM Vaslui - 2016

Declaraţie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020