Import şi export

Import şi export

 

       Importul şi exportul anumitor substanţe şi preparate periculoase ( PIC ) în conformitate cu Regulamentul 689/2008  privind exportul şi importul de produse chimice periculoase şi Regulamentul 15/2010 de modificare a Anexei I  la Regulamentul 689/2008.