Modele de formulare cerere și reclamații

Formular-tip pentru cererea de informaţii de interes public  Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) Model...

Rapoarte de evaluare a implementării legii nr. 544/2001

  Anul 2020 Anul 2019 Anul 2018 Anul 2017 Anul 2016 Anul 2015

Buletin informativ conf. legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, art.5   Acte normative care reglementeaza organizarea și...

Responsabil îndeplinire sarcini prevăzute de legea nr. 544/2001

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: consilier Constantin CÎRJAN - Comp. Relaţii Publice şi...

Legea nr. 544 din 2001 - informaţii de interes public

Baza legală: Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt: Documente internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: ...