Buletin informativ conf. legii nr. 544/2001 - anul 2019

BULETIN INFORMATIV conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, art.5   Acte normative care reglementeaza organizarea și...

Buletin informativ conf. legii nr. 544/2001 - anul 2015

BULETIN INFORMATIV conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 1. Acte normative care reglementeaza organizarea și funcționarea autorității...

Responsabil îndeplinire sarcini prevăzute de legea nr. 544/2001

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: consilier Constantin CÎRJAN - Comp. Relaţii Publice şi...

Legea nr. 544 din 2001 - informaţii de interes public

Baza legală: Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt: Documente internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: ...