Stadiul implementării planurilor de acţiune pentru mediu la nivel judeţean

Planul Local de Acţiune pentru Mediu - judeţul Vaslui

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui în colaborare cu membrii comitetului de coordonare şi ai grupului de lucru, constituite în vederea revizuirii Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM), a elaborat forma finală a Planului Local de Acţiune pentru Mediu revizuit.

            PLAM-ul  este structurat în 6 capitole:

o       capitolul I "Introducere",

o       capitolul II "Starea iniţială a judeţului Vaslui",

o       capitolul III "Probleme/aspecte de mediu prioritare din judeţul Vaslui",

o       capitolul IV "Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Vaslui",

o       capitolul V "Planul de implementare a acţiunilor",

o       capitolul VI "Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor".

           Documentul este propus spre aprobare Consiliului Judeţean Vaslui. După instituţionalizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Vaslui prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui, PLAM va constitui baza oficială pentru elaborarea şi aprobarea proiectelor prioritare de investiţii de mediu.