Back

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 10 mai 2017

Centralizatorul proiectelor propuse spre respingere în cadrul Programului "Casa Verde Clasic" - Sesiunea 2016

 

Nr. crt.

 

Solicitant

 

Nr. Înreg.

 

Localitatea

 

Județul

 

Motivele respingerii

0

1

2

3

4

5

1

Lupu Vasile

VS.00005.101016

Vaslui

Vaslui

Nu a fost depus certificatul  de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale, emis de Comuna Viișoara,  unde se implementează

proiectul.

2

Sava Costel

VS.00008.101016

Trestiana

Vaslui

Solicitantul  nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care solicită finanțare. Din extrasul de carte funciară nr. 71561  prezentat nu rezultă că adresa imobilul pentru care se solicită finanțare este Str. Principală nr. 43, Sat Trestiana, Com. Grivița, Jud. Vaslui așa cum se precizează  în cererea de finanțare și nu a fost depusă nici adeverința eliberată de autoritatea  publică locală care să ateste adresa completă a imobilului.

3

Trifan Vasile

VS.00017.101016

Vaslui

Vaslui

Extrasul de carte funciară nr. 81145  depus la dosar pentru informare este incomplet,  lipsesc paginile 2 din 3 și 3 din 3.

4

Gheghici Monica

VS.00022.101016

Barlad

Vaslui

In cererea de finantare nu este completat tabelul cu cheltuielile din cadrul proiectului.

5

Filip  Daniel

VS.00025.101016

Stanilesti

Vaslui

Declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii.

6

Stanga Costica

VS.00029.101016

Visinari, Com. Bogdănești

Vaslui

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul STINGĂ COSTICĂ, ceea ce contravine Ghidului de finan țare aferent sesiunii.

7

Arsene Doru

VS.00034.101016

Lipovat

Vaslui

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă,  nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea,  respectiv nu este semnată și de către coproprietarul ARSENE DORU, ceea ce contravine Ghidului de finan țare aferent sesiunii.

 

 

 

8

 

 

 

Lupu Ovidiu-Catalin

VS.00035.101016

Fruntiseni

Vaslui

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă,  nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea,  respectiv nu este semnată și de către coproprietarul LUPU ADRIAN, ceea ce contravine Ghidului de finan țare aferent sesiunii.

9

Blembea Dumitrel

VS.00038.101016

Barlad

Vaslui

Nu este specificat tipul pompei de caldura, conform art. 8 din Ghidul de finantare.

10

Pana Ion

VS.00041.101016

Costesti

Vaslui

Solicitantul  nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care solicită finanțare. Din extrasul de carte funciară nr. 70464  prezentat nu rezultă că adresa imobilul pentru care se solicită finanțare este Loc. Costești, nr. 454, Jud. Vaslui așa cum se precizează  în cererea de finanțare și nu a fost depusă nici adeverința eliberată de autoritatea  publică locală care să ateste adresa completă a imobilului.

11

Cirjontu Mihaela

VS.00043.101016

Costesti

Vaslui

Din extrasul de carte funciară nr. 70866 depus la dosar rezultă că solicitanta CIRJONȚU MIHAELA nu este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Proprietar asupra imobilului teren conform extrasul de carte funciară nr. 70866 este CIRJONȚU SILVESTRU. Acest aspect contravine  prevederilor  art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finan țare aferent sesiunii.

12

Aburculesei Janica

VS.00048.101016

Laza

Vaslui

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă,  nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea,  respectiv nu este semnată și de către coproprietarul ABURCULESEI JANICA,  ceea ce contravine  Ghidului de finan țare aferent sesiunii.