Aria protejată Sindrilita

 

Aria protejata este situata in sectorul cursului superior al Zabalei, in zona de confluenta cu Paraiele Balcu si Sindrilita. Perimetrul ariei protejate se suprapune in ansamblu versantului drept al Zabalei si cuprinde sectoare ale interfluviilor paraielor afluente, cu orientari si caracteristici morfologice diferite.

Aria protejata Sindrilita este situata la cca 10 Km. vest, pe drum forestier, de localitatea Bradacesti – comuna Nereju. Fata de punctul Caldari, aria protejata se gaseste la cca 7,5 km. in amonte.

In cea mai mare parte situl de importanta comunitara Sindrilita este acoperit de habitate forestiere specifice etajului boreal. Astfel se remarcă molidişurile, care in functie de conditiile impuse de potentialul ecologic au anumite caracteristici. Astfel,in acesta arie protejata sunt intalnite urmatoarele tipuri de paduri: molidisuri cu Oxalis acetosella, molidisuri cu muschi verzi, molidisuri cu Luzula sylvatica,molidisuri cu Vaccinium, molidisuri cu Rubus hirtus, molideto-bradete, molidetobradete in amestec cu fag.

Vârsta arboretelor se ajunge la 100 si 140 de ani, fiind de tip natural fundamental relativ pluriene si având functia de protectie a solului impotriva eroziunii si alunecarilor de teren. In cea mai mare parte habitatele forestiere din acest sit au un grad ridicat de naturalitate, interventiile in acest areal fiind reduse datorita inaccesibilitatii impuse de fragmentarea terenurilor.

Versantii abrupti ai paraielor Sindrilita si Balcului sunt acoperiti in mare parte de grohotisuri si fragmente de stanca rezultate din dezagregarea substratului litologic. Vegatatia care acopera aceste grohotisuri este dominata de diverse specii de muschi verzi, macris iepuresc si ferigi.

Reprezentative pentru acest sit sunt si pasunile de origine secundara, rezultate in urma defrisarilor. Aceste suprafete, slab pasunate sunt dominate de asociatii vegetale in care specia Nardus stricta este dominanta.

Fauna ariei protejate Sindrilita este caracteristica lumii animale care  populeaza padurile de amestec din Carpatii Orientali. Suprafata relativ redusa a acestei arii protejate nu permite conturarea unor teritorii individuale ale unor specii faunistice de talie mare, dar gradul mare de naturalitate si lipsa activitatilor antropice atribuie acestei suprafete un rol foarte important ca zona de refugiu, hranire, fatare, crestere a puilor si chiar de coridor ecologic pentru numeroase specii.Cele mai importante specii faunistice, atât prin faptul că sunt prioritare pentru desemnarea de arii de protecţie conform Directivei Habitate, cât şi prin faptul că sunt populaţii nucleu foarte importante la nivel european sunt carnivorele mari (ursul, lupul şi râsul). Importanta populatiilor de carnivore mari este recunoscuta si prin desemnarea acestui areal ca Sit de Importanta Comunitara in cadrul retelei ecologice Natura 2000, printre speciile de fauna salbatica, in formularele standard aprobate regasindu-se si acestea.

Conservarea acestor trei specii de carnivore mari se realizeza conform planului de management local realizat in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO/8576 si pe existenta unei retele ecologice locale pentru protectia carnivorelor mari din judetul Vrancea. In cadrul acestei retele locale, Sindrilita are un rolul de coridor ecologic de tip “steping stonnes”.