Acte necesare solicitare aviz de mediu

ACTE NECESARE DEPUNERE

SOLICITARE AVIZ DE MEDIU

 

 

  1. Notificare (conform modelului)
  2. Memoriu Plan/ Program – documentaţia formata din: parte scrisă (care să descrie scopul şi obiectivele, domeniul de aplicare, principalele caracteristici ale acestuia, activităţile/acţiunile ce se doresc a fi întreprinse pentru realizarea sa, etc.), şi o parte desenată (care să prezinte amplasarea în spaţiu a obiectivelor/proiectelor ce se doresc a se dezvolta în viitor, precum şi încadrarea faţă de ariile de protecţie specială/ zone protejate/ zone cu regim special, etc)
  3. primul anunţ public privind depunerea solicitării de aviz (conform modelului)

Model notificare

 

Model de notificare:

 

 

 

 

Denumirea titularului.........................................................

 

 

 

NOTIFICARE

 

 

 

Denumirea titularului……………, cu sediul în………………………………….  este titular al Planului/Programului......................................

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a programului/planului sus-menţionat, pe care o transmitem ataşat, în format electronic şi pe hârtie.

Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă programul/planul se supune procedurii evaluării de mediu, conform HG 1076/2004.

Anexat vă transmitem copia primului anunţ publicat în mass-media, urmând ca după publicarea celui de al doilea anunţ să vă transmitem şi copia acestuia.

 

 

 

Director/reprezentant titular

 

…………………………………………..

 

 

 

Domnului............................

Director executiv APM Vrancea

 


Model al doilea anunt depunere documentatie

ANUNŢ  PUBLIC

 

……………………….(se va trece numele titularului de plan), titular al planului“…………………….” (se va completa cu denumirea planului), cu amplasamentul în…………………………..,anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea , în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea şi la sediul titularului,…………………………, zilnic, de luni până joi intre orele 8.00 – 16.00 si vineri, între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Vrancea în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.


Model primul anunt depunere documentatie

ANUNŢ  PUBLIC

 

……………………….(se va trece numele titularului de plan), titular al planului“…………………….” (se va completa cu denumirea planului), cu amplasamentul în…………………………..,anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str.  Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea şi la sediul titularului,…………………………, zilnic, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Vrancea în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.


EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME (SEA) JUDETUL VRANCEA

Raport de Mediu pentru Plan Urbanistic Zonal – Zona Nord Focşani

Schema logica a intregii proceduri

Etapa de incadrare identificare identificarea planurilor si programelor care se supun SEA

Ghid SEA pentru planuri şi programe în domeniul energetic

Ghid SEA pentru planuri şi programe de dezvoltare a zonelor industriale