Back

Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Vrancea 2019-2023

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 14 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt, aprobată prin HG nr. 257/15.04.2015, în data de 16.10.2015 a avut loc la sediul Consiliului Județean Vrancea  sedința Comisiei Tehnice constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vrancea nr. 63/28 martie 2016, de inițiere a Planului de menținere a calității aerului pentru Județul Vrancea.

Anunt inițiere Plan de menținere a calității aerului pentru Jud. Vrancea

Vă informăm : Consiliul Județean Vrancea a elaborat propunerea pentru Planul de menținere a calității aerului. Acesta poate fi consultat la sediul  Consiliului Județean Vrancea din B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1, Focșani, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-14:00, precum și pe următoarea adresă de internet: www.cjvrancea.ro  și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din str. Dinicu Golescu, nr.2, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-16:00.

Anunt privind elaborarea Planului de mentinere a calitatii aerului pentru judetul Vrancea

Anunț dezbatere publică

Propunere plan de mentinere a calitatii aerului in judetul Vrancea

Vă informăm că în Sedința ordinară din data de 30.09.2019, Consiliul Județean Vrancea a adoptat prin Hotărârea nr.142, Planul de menținere a calității aerului pentru Județul Vrancea 2019-2023.

Hotarare nr.142/30.09.2019

Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019-2023

Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr.50/30.04.2020

Raport anul - 2019 privind stadiul realizarii masurilor continute de PMCA.