Back

ANUNT

Având în vedere că începând din data de 1 mai 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, iar responsabilitatea managementului ariilor naturale protejate aparține Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), vă rugăm să vă adresați acestei instituții pentru mai multe informații.