Back

Cerere oferte de pret, in vederea achizitionarii unor servicii privind descrierea ansamblului fitocenotic si stabilitatea nivelului de baza pentru monitorizarea habitatelor favorabile speciilor saproxilice in vederea monitorizarii dinamicii structurale si functionale a acestora in 22 de suprafete de proba amplasate in interiorul zonelor de intervenfie in care s-au realizat activitati de conservare active in cadrul proiectului LIFEROsalia.

Descarca documentatie