Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ”, propus a se realiza în Jud. Mureș, Harghita, Neamț și Iași, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Anunţ public

    Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare prin care proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț”, propus a fi amplasat în județele Mureș, Harghita, Neamț și Iași, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330, precum și la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului str. Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, pe adresa de email: autorizari@anpm.ro.
Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.