A N U N Ț

Aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu aprobată prin Ordinul M.M.A.P 1150/2020 publicat în M.Of. nr.495/11.06.2020

 

A N U N Ț

Având în vedere încetarea stării de urgență, APM Bihor anunță publicul că, începând cu data de 18.05.2020, activitatea de relații cu publicul va fi reluată și se va desfășura după cum urmează:

Luni – Joi în intervalele orare 09,00 – 12,00

Vineri între orele 09,00 – 11,00

Plata taxelor va fi făcută prin virament bancar sau cu cardul prin POS.

 

Reamintim cetățenilor că toate documentele/petițiile/cererile/etc. adresate Agenției pentru Protecția Mediului Bihor se pot trimite prin e-mail la adresa office@apmbh.anpm.ro, prin fax la nr. 0259 406588, sau prin poștă/curierat.

Recomandăm ca doar în cazuri excepționale și dacă nu există o altă alternativă de transmitere a documentelor, acestea să fie depuse la registratura instituției, pentru a limita cât mai mult interacțiunea între persoane.

Contul IBAN  :  RO70TREZ0765032XXX000255

Banca: TREZORERIA ORADEA
Cod fiscal: 4208471


Informare-Valabilitatea autorizațiilor de mediu

        Având în vedere Legea 55 /2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se menține valabilitatea actelor de reglementare emise de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor care expiră pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Informare-privind primirea înscrisurilor semnate cu semnătură electronică

 

Formularul online de înregistrare a operatorilor economici  în Sistemul Integrat de Mediu 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului , cu competenţe în implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Context legal

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotarârii Guvernului nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

Agenţia pentru Protectia Mediului Bihor, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 , privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Proţectia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Responsabilităţi
 

  • emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite în actele normative în vigoare sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
  • gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului;
  • efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;
  • colectează şi gestionează datele de activitate transmise de operatorii economici, în vederea transmiterii acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  • realizează centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean;
  • îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;
  • derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Conducere

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor este asigurată de un director executiv.