Conducere

 

 

Lista persoanelor cu funcții de conducere din APM Bihor

   

Numele și prenumele

Funcția

 MERCEA Sanda Daniela

CV
Agenda Director Executiv 

Director executiv

  (Atribuții conform R.O.F)
 

MARE Timea

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

CALAPOD Adriana

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare 

CIUPLEU Monika

Șef Birou Calitatea Factorilor de Mediu

 Declarație de aderare la strategia națională anticorupție 2016 - 2020                                

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal: Loredana TÎRB

Formular APM BIHOR -privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR)   (Regulamentul 2016/679/UE)