Programe de finantare derulate de Administratia Fondului pentru Mediu Bucuresti

Ordin nr. 3.427 din 13 sept. 2012 privind stabilirea unui formular unic in vederea depunerii cererilor pentru proiectele finantate din fonduri UE


Centralizatorul proiectelor respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"-Sesiunea 2016

Va informam ca in 20.09.2017 a fost publicata o noua lista aferenta dosarelor aprobate spre respingere, dosare aferente cererilor de finantare de la 150-200 depuse la APM Bihor.

    

     Mentionam ca persoanele ale caror cereri de finantare au fost respinse pot depune contestatie în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul AFM.

Afisat azi: 21.09.2017


CASA VERDE –2017

 

Va informam ca in data de10.10.2017 a fost publicata o noua lista aferenta dosarelor aprobate spre respingere, dosare aferente cererilor de finantare depuse la APM Bihor.

          Mentionam ca persoanele ale caror cereri de finantare au fost respinse pot depune contestatie în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul AFM

(Afisat 12.10.2017)
============================================================

Începând cu data de 06.07.2017 beneficiarii contractelor din județul Bihor se pot prezenta la APM Bihor pentru SEMNAREA CONTRACTELOR.

Precizăm că persoana fizică – titular de contract se prezintă cu CI/BI în termen de 60 zile de la data de: 06.07.2017.

Conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016 „se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă”.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul: www.afm.ro.
(03.07.2017)
============================================================

 


Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria în cadrul obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană 2014-2020

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor informează publicul că versiunea 1 pentru viitorul Program de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria în cadrul obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană 2014-2020, a fost lansat în vederea consultării publice.
Informaţii suplimentare se pot obţine accesând următoarele pagini de internet:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:
şi
http://2014.huro-cbc.eu ( varianta în limba engleză).
 
Comentariile sau propunerile se pot transmite pănă la data de 05.10.2014 pe următoarele
adrese de e-mail: office@apmbh.anpm.ro; monika.ciupleu@apmbh.anpm.ro

Programul Internaţional Eco-Şcoala

Programul Internaţional Eco-Şcoala

reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a parinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale. Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Astăzi participă circa 27 000 de şcoli din lume, din care peste 7 000 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde.   Peste 6 milioane de copiii şi tineri, 400 000 de cadre didactice şi 4 000 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă. Programul solicită acordarea unui interes special uneia dintre următoarele teme, pe parcursul unui an şcolar:
1. Apa,
2. Natura şi Biodiversitatea,
3. Energia,
4. Perspective globale,
5. Viaţă sănătoasă,
6. Curtea şcolii,
7. Transportul / mobilitate sustenabilă,
8. Managementul deşeurilor  
9. Zgomotul,
10. Agenda Locală 21,
11. Schimbările climatice

Beneficiile programului pot fi grupate pe următoarele categorii:

-          cresterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu;

-          dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii;

-          legături cu şcoli  din Romania şi din lume;

-          valorificarea deşeurilor reciclabile;

-          amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii.

În judeţul Bihor cinci unităţi de înmvăţământ au dobândit statutul de eco-şcoală şi Steagul Verde, statut care le oferă elevilor, şi nu numai, o schimbare de mentalitate în ceea ce priveşte problemele legate de protecţia mediului, o mai bună implicare a acestora în rezolvarea problemelor din cadrul şcolii.(curăţenia în sălile de clasă, holuri,  şi în împrejurimi, promovarea colectării selective a deşeurilor – hârtie, plastic- , economisirea apei, energiei electrice, diminuarea abaterilor disciplinare, etc).

Acestea sunt:

Eco-grădiniţa nr. 27 Voinicel, Oradea, Eco-Şcoala cu clsele I-VIII Avram Iancu Oradea Oradea, Eco-Şcoala cu clasele I-VIII C-tin Şerban Aleşd, Eco-Liceul Lucian Blaga Oradea, respectiv Eco- Colegiul Tehnic Vadu Crişului .

Mai multe detalii legate despre acest program se găsesc pe site-ul Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti, www.ccdg.ro.

 


Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020