Formularul online de inregistrare in SIM a agentilor economici . Ghid de utilizare

Pentru crearea unui cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu ( SIM ) accesați : Raportare ANPM

Pentru informații suplimentare privind înregistrarea și utilizarea SIM consultați ghidurile de mai jos:

1.Ghid de inregistrare in SIM a operatorilor economici

2. Ghid de utilizare SIM -pentru inregistrarea cererilor privind obtinerea sau revizuirea actelor de reglementare


ANUNŢ- operatorii economici şi persoanele fizice care solicită eliberarea sau revizuirea actelor de reglementare

 Începând cu data de 05.05.2014, toţi operatorii economici şi persoanele fizice care solicită eliberarea sau revizuirea actelor de reglementare, vor transmite cereri atât în format tradiţional, pe hârtie, cât şi online, electronic, prin intermediul subsistemului SIM.Webform.Public;

 Formularul online de inregistrare poate fi accesat la adresa: http://raportare.anpm.ro

  Rezolvarea şi răspunsul APM Bihor va depinde de existenţa cererii în cele 2 formate, electronic şi scriptic.
            Fac obiectul subsistemului SIM.Webform.Public următoarele categorii de activităţi şi acte de reglementare:

a) eliberarea şi revizuirea Acordului de Mediu;

b) eliberarea sau revizuirea Avizului de Mediu;

c) eliberarea şi revizuirea Autorizatiei de Mediu;

d) eliberarea şi revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu.

Pentru situaţiile în care operatorul economic nu are posibilitatea de a depune online cererea privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare, acesta se va prezenta la sediul instituţiei şi va fi asistat de către un funcţionar din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii.

Pentru mai multe detalii privind modalitatea electronică de înregistrare se va consulta ghidul de înregistrare publicat pe site-ul http://www.anpm.ro,  


Serviciul Avize, acorduri, autorizaţii

Serviciul avize, acorduri, autorizaţii are ca atribuţii aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, referitoare la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător.

În acest scop:
 

  • participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
  • parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri, autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului.;
  •  coordonează  şi  monitorizează  implementarea  legislaţiei  de  mediu  privind  Directivele IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi administreaza la nivel local bazele de date;
  •  asigura implementarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.

Programul preluarii documentaţiilor care necesită achitare taxă

A N U N Ț

Având în vedere încetarea stării de urgență, APM Bihor anunță publicul că, începând cu data de 18.05.2020, activitatea de relații cu publicul va fi reluată și se va desfășura după cum urmează:

Luni – Joi în intervalele orare 09,00 – 12,00

Vineri între orele 09,00 – 11,00

Plata taxelor va fi făcută prin virament bancar sau cu cardul prin POS.

 

Reamintim cetățenilor că toate documentele/petițiile/cererile/etc. adresate Agenției pentru Protecția Mediului Bihor se pot trimie prin e-mail la adresa office@apmbh.anpm.ro, prin fax la nr. 0259 406588, sau prin poștă/curierat.

Recomandăm ca doar în cazuri excepționale și dacă nu există o altă alternativă de transmitere a documentelor, acestea să fie depuse la registratura instituției, pentru a limita cât mai mult interacțiunea între persoane.

 

Banca: TREZORERIA ORADEA
Cod fiscal: 4208471

FORMULAR privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR )