Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe în municipiul Bistriţa, etapa a 3 - a, str. Dinu Lipatti, propus a fi în municipiul Bistriţa, str. Dinu Lipatti, intravilan, titular: PRIMĂRIA MUNICIPIUL BISTRIȚA,

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe în municipiul Bistriţa, etapa a 3 - a, str. Dinu Lipatti", propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Dinu Lipatti, intravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular PRIMĂRIA MUNICIPIUL BISTRIȚA,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/ -  Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Data afișării anunțului pe site  16.07.2021