Back

Lista CSC- 21 iulie 2021-avize

OBIECTIVE SUPUSE ANALIZEI ÎN ŞEDINŢA C.S.C.:

21.07.2021

 

I. PLANURI/PROGRAME:

Ø pentru parcurgerea  etapei de încadrare privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, conform H.G. nr.  1076/2004:

1. Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Romului - UP I Romuli”, în comuna Romuli, extravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: OCOLUL SILVIC COMUNAL ROMULI;