Back

Anunț public pentru solicitarea de actualizare a Autorizației Integrate de Mediu Eco Bihor SRL

Anunț public pentru solicitarea de actualizare a Autorizației Integrate de Mediu

 

Agenția pentru Protecția Mediului Covasna anunță publicul interesat asupra solicitarii de actualizare a Autorizației integrate de mediu nr. 1/06.10.2017 pentru activitatea ”CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR, STATIE DE SORTARE, STATIE DE COMPOSTARE – BOROSNEU MARE, JUDETUL COVASNA”, titular Consiliul Judetean Covasna, operator SC ECO BIHOR SRL cu punctul de lucru din comuna Borosneu Mare, sat Let, FN, judetul Covasna.

Activitatea se incadreaza in anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 5. Gestionarea deseurilor, pct. 5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte;

5.3.b) Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu si Raportul de amplasament intocmit de dr. ing. VALENTIN RUSU pot fi consultate la sediul APM Covasna, str. B-dul Grigore Balan, nr. 10, judetul Covasna, zilnic de luni – vineri, intre orele 9 – 13 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro, pe toata perioada desfasurarii procedurii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu.

 

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc în scris, la sediul APM Covasna sau electronic la adresa de e-mail office@apmcv.anpm.ro sau fax. 0267/324181.