Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANUNT PUBLIC

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI COVASNA anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare conform prevederilor HG nr. 1076/2004 pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Zona mixta turistica si educationala propus a fi amplasat in comuna Bixad, CF nr. 23538, extravilan, jud. Covasna, titular ASOCIATIA VINCA MINOR, Comitetul Special Constituit intrunit a decis incadrarea planului in categoria celor pentru care nu este necesara evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun în scris la sediul APM Covasna, B-dul. Grigore Balan nr. 10, Sfintu Gheorghe, tel. 0267 323701, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului

20.07.2021