Back

Convocare consultare CAT CSC al APM Covasna 23.07.2021

 

 Nr.:

4994/20.07.2021

 Către:

  Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna si

 Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna

 pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - Planuri si Programe supuse directivei SEA si alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA Membru: Arhitect Sef  RITI Oliver Raul  ,  Nr. Fax. 0267 351 228
 • GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU-COMISRIATUL JUDEȚEAN  COVASNA Membru: comisar JAKAB Rozalia Nr. Fax. 0374 826 570
 • DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA Membru: Medic  BARZAN Alina Mihaela, Fax. 0267 351 459
 • ADMINISTRAȚIA DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA-SGA BUZĂU Membru: Sef Sistem Hidro Albu Bogdan , Nr. Fax. 0238 427 237
 • ADMINISTAȚIA DE APĂ OLT-SGA COVASNA Membru: ing DEAK Ana sef Birou GRA,  Nr. Fax. 0267 310 046
 • GARDA FORESTIERĂ BRAȘOV Membru: Director DIA Sef Serv SGFJCV  BENEDEK Kaplar Gabor, Nr. Fax. 0267 311 154
 • DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI COVASNA Membru: Bene Erzsebet, Nr. Fax. 0267 312 077
 • DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  COVASNA Membru: Director Executiv  Adj. dr. SULEA CODRUT MARIUS NICOLAE ,  Nr. Fax. 0267 312 315
 • DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA Membru: BORDI ZSIGMOND LORAND, Nr. Fax. 0267 351 374  
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  MIHAI VITEAZUL AL JUDEȚULUI COVASNA Membru: ing Ilyes Rudolf Nr. Fax. 0267 311 182
 • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA Membru: inspector BAKO Iulia Fax. 0267 351 553
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE Membru: Arhitect Șef BIRTALAN Erzsebet Csilla, Nr. Fax. 0267 311 243
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC Membru: consilier BECSEK ANTAL , Fax. 0267 361 652
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI BARAOLT Membru: Arhitect Șef LASZLO Sandor , Nr. Fax. 0267 377 919
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA Membru: arh șef Ambrus Attila ,  Nr. Fax. 0267 342 679
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI Membru: viceprimar Popica Silviu Ciprian, Fax. 0267 370 944

Invitaţi:

 
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare APM  Covasna
 • Compartiment CFM –APM Covasna
 • CJPNS COVASNA
 • ANANP serviciul teritorial Covasna

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.224/02.09.2019, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Având în vedere legiferarea stării de alertă la nivelul întregii țări, datorită evoluției amenințării create de infecția cu virusul COVID-19 la nivel national și necesitatea luării unor măsuri cât mai urgente și mai eficiente pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii, considerăm inoportună convocarea și prezența efectivă a reprezentanților instituțiilor la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit,  astfel vă transmitem ordinea de zi a ședinței propuse ( însoțit de întreaga documentație , planse, foto) cu rugămintea de a ne formula in scris ( fax /email ) un punct de vedere final  până  la data  ședinței de convocare/consultare,  astfel ulterior în baza opiniilor exprimate vom întocmi un proces verbal și în conformitate cu procedura de reglementare autoritatea de mediu va emite deciziile prevazute de cadrul legal.

   Astfel ordinea de zi propusă pentru  consultare/analiză în data de a VINERI, 23  iulie 2021, se propun următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru ”PUZ Zonă de locuit prelungire str Izvor ”, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe CF 41323 extravilan, jud. Covasna, parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: BIRO LASZLO si BIRO MELINDA, elaborator BIA ELENA BERECZK;
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru ”PUZ Zonă învățământ, sport, spații verzi – CAMPUS UNIVERSITAR  ”, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe și UAT Arcuș  extravilan, jud. Covasna, parcurgerea procedurală a etapei de încadrare Directiva SEA, beneficiar: FUNDAȚIA SAPIENȚIA , elaborator SC V&K SRL ;
 3. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “Unitate de cultivare legume, radacinoase, tuberculi”,  Comuna Cernat  CF 23112,31631 zonă agroindustrială , jud. Covasna, cod CAEN 0113,0163,1031,1039,5210, analiza solicitării, titular activitate SC PRODUCȚIE COMERȚ ȘI SERVICII TIMATE SRL ;
 4. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “Unitate de preparare mixturi asfaltice”,  Comuna Valea Crișului  DJ 121A FN CF 23390, jud. Covasna, cod CAEN 2361, 2399, 2511, 2512 analiza solicitării, titular activitate  SC VALDEK IMPEX  SRL ;
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “Complex turistic ZABOLA ESTATE”,  Comuna Zăbala sat Zăbala nr 437, jud. Covasna, cod CAEN 5510, 5520, 5590, 5610, 0143, analiza solicitării, titular activitate  SC ZABOLA ESTATE SRL
 6. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “Fabrică de piese și accesorii auto”,  Mun Sfântu Gheorghe  str Constructorilor nr 2, jud. Covasna, cod CAEN 1920, 3600, 3700, 4671, 5210, 5224, analiza solicitării, titular activitate  SC WALOR RO SRL
 7. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu revizuită pentru “Depozit de bitum ”,  Comuna Ozun str.Gabor Aron nr 98, jud. Covasna, cod CAEN 2562, 2593, 2594, 2571, 2599, 2811, 2815, 2829, 2932, 3821, analiza solicitării, titular activitate  SC TOTAL ROMANIA SA
 8. Analiză notificare a SC AUTOLIV ROMANIA SRL- Divizia de volane WRO- Sfântu Gheorghe str Armata Română, referitor la modificari  fluxuri de producție și repoziționări linii de producție în vederea menținerii/actualizării Autorizație Integrate de Mediu.