Back

Lista amplasamentelor SEVESO din județul Dolj

Nr. Crt. Încadrare conform Legii 59/2016 Denumire amplasament Adresă amplasament / Localitate Link publicare informatii SEVESO
1 Limita superioară (RM) S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Sucursala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploieşti - Atelierul de Înmagazinare Craiova Craiova https://www.depogazploiesti.ro
2 Limita inferioară (Rm) COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala Electrocentrale Craiova II Craiova https://www.ceoltenia.ro
3 Limita inferioară (Rm) S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. - Punct de lucru Depozit RPD Craiova (Almăj) Almăj https://www.rompetrol.ro
4 Limita inferioară (Rm) S.C. OMV PETROM S.A. - Punct de lucru Depozit OMV PETROM Işalniţa Ișalnița http://www.omvpetrom.com
5 Limita superioară (RM) S.C. BOREALIS LAT ROMANIA S.R.L. - Punct de lucru Işalniţa Ișalnița

https://www.borealis-lat.com

(Observație:
Pentru a accesa informația, parcurgeți următorii pași:
1. Selectați mai întâi țara/country - Romania
2. Selectați limba/language - Romanian
3. Selectați informații pulblice în una din secțiuni
4. Reveniți în acest tabel și accesați din nou lik-ul de mai sus)

6 Limita inferioară (Rm) S.C. AZOCHIM S.R.L. - punct de lucru Podari Podari https://azochim.ro