Back

Informatii cerere actiune, cooperare state si rapoarte

Cererea de acțiune

Persoanele fizice sau juridice care ar putea fi afectate în mod negativ de o daună adusă mediului, precum și organizațiile care au drept obiectiv protecția mediului pot, în anumite condiții, să solicite autorităților competente să acționeze în privința unei daune. Persoanele și organizațiile care au făcut o cerere de acțiune pot introduce o procedură de revizuire în fața unui tribunal sau al unui organism ad hoc vizând evaluarea legalității deciziilor, acțiunilor sau lipsei de acțiune a autorității competente.

Cooperarea între statele membre

În cazul în care o daună sau o amenințare cu producerea unei daune poate avea consecințe care să afecteze mai multe state membre, acestea cooperează în cadrul acțiunii de prevenire sau de reparare.

Rapoarte

Cel târziu la 30 aprilie 2014, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a directivei, care să includă toate modificările propuse pe care le consideră relevante.