Pentru consultarea vechiului site al APM Galati click aici

Important

Din cauza unor defectiuni tehnice hardware, portalul public www.anpm.ro a fost redirectionat temporar catre portalul vechi ANPM, www-old.anpm.ro. Pana la remedierea defectiunilor hardware, informatiile de mediu vor fi postate pe portalul www-old.anpm.ro, urmand ca acestea sa fie transferate ulterior pe portalul public www.anpm.ro . Incepand cu data 19.10.2020, accesarea informatiilor de mediu aferente APM Galati se face la adresa: http://apmgl-old.anpm.ro/

Declaratii de avere si interes

 

ANUNȚ IMPORTANT

16.06.2020

APM Galaţi informează persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

Conform prevederilor ordinului susmenţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Ţinând cont de data intrarii în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150 /11.06.2020, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 08 septembrie au obligaţia de a solicita la APM Galaţi viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

  • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Galaţi rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
  • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Formulare necesare depunerii solicitarii vizei anuale:

Cerere viza anuala conform Anexa 1 Ordin 1150/2020

Declaratie pe propria raspundere-viza anuala conform Anexa 2 Ordin 1150/2020

 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Informează cetățenii că efectuarea plăților reprezentând taxe/ tarife pentru obținerea avizelor/ autorizațiilor de mediu din cadrul județului GALAȚI, se va face numai prin intermediul oficiilor poștale sau a băncilor/ trezoreriilor, cu următoarele date:

AG. PTR PROTECȚIA MEDIULUI GL

COD FISCAL 4006740

CONT  RO91TREZ3065032XXX000361 TREZORERIA GALAȚI

 

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi informează publicul:

1. Începând cu 09.11.2020 se suspendă programul de lucru cu publicul;
2. Toate documentele (documentaţii noi, completări la documentaţii depuse, etc) vor fi transmise în format tipărit prin POŞTĂ sau Servicii de Curierat, la adresa: Str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi. Pentru o comunicare eficientă şi rapidă sunt necesare datele de contact ale titularilor (adrese de e-mail şi/sau numerele de fax);
3. Orice alte solicitări se vor transmite pe email (office@apmgl.anpm.ro) sau pe fax: 0236 471 009;
4. Actele de reglementare emise  vor fi transmise titularilor în format electronic sau pe fax. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. 0236 460 049;
5. Se anulează programul de audienţe.
Pentru relaţii suplimentare, sunaţi la numărul de telefon: 0236 460 049.

 

Plata tarifelor se va face prin virament bancar sau prin mandat poștal în contul de trezorerie RO91TREZ3065032XXX000361.

Pentru relaţii suplimentare, sunaţi la numărul de telefon: 0236 460 049.
 

Pentru a limita expunerea la contaminarea cu COVID – 19, incepand cu data de 17.03.2020, sedintele CAT si CSC se vor tine fara intrunirea fizica a membrilor CAT/CSC. Aceste sedinte se vor tine in baza punctelor de vedere scrise exprimate de fiecare membru CAT/CSC, pentru fiecare documentatie din convocatorul CAT/CSC, transmise electronic si inregistrate la APM Galati.

 ATENTIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Pentru consultarea vechiului site al APM Galati click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail 
arhiva[@]anpm.ro

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

ANUNT 

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, se vor pune in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Galati cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Galati.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atat in format traditional, pe hartie, cat si online(electronic); pentru a asigura consistenta procedurii si a datelor in sistemul SIM, cererile vor fi luate in lucru doar daca exista inregistrata si copia electronica a acesteia, depusa de catre solicitant in sistemul informatic integrat de mediu(SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea "Înregistrare", conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi ale H.G. nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului se desfiinţează, iar în judeţele în care au funcţionat acestea se înfiinţează Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi îndeplineste la nivelul judeţului Galaţi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Date de contact:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Strada Regiment 11 Siret nr. 2 Galaţi, judeţul Galaţi, Cod 800322

E-mail: office[@]apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; 074 624 8537; Fax 0236.471.009

Director Executiv: Gina Alina RADU

C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI

CONT IBAN RO91TREZ3065032XXX000361

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

LUNI – JOI
VINERI

08.00 – 16.30

08.00 - 14.00

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

DIRECTOR EXECUTIV

JOI

10.00 – 12.00

Nota: Din 19.11.2020 programul de audiente este suspendat

Cetăţenii care solicită audiență la conducerea APM Galaţi trebuie să formuleze o cerere care să cuprindă:

- datele de identificare ale persoanei care solicită audiența;

- datele de contact;

- o scurtă descriere a situației/subiectului care urmează a fi prezentată.

Cererile de audiență pot fi depuse direct la sediul APM Galaţi, prin poștă, fax sau e-mail la adresa: office[@]apmgl.anpm.ro.

Formular audiente Agentia pentru Protectia Mediului Galati