Transparenţa veniturilor salariale

Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Structura Organizatorică

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Galaţi.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv 

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu    

5. Serviciul  Monitorizare şi Laboratoare

6.  Biroul  Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

Organigrama  ROF Regulament Intern