Declaratii de avere si interese

Declaratii de avere si interese 

Numele şi prenumele
declarantului
Declaraţii de avere Declaraţii de interese
Alexandru T Oksana-Doina 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Andrei P Ana-Gabriela 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Balais F Cristina 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Balaban Șt Stefan-Radu 2022 2023Incetare activitate  2022 203 Incetare activitate
Boldea F Fica 2022 2023 Incetare activitate  2022 2023 Incetare activitate
Balaban I Maria-Antoaneta 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Ciobanu C Daniel 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Culcea A Mirela-Anca 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Cristachi G Marilena 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Cocos T Adina 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Dumitru G Georgeta 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Vrînceanu - Darie I Cornelia 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Florescu S Gheorghe 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Ghimpau V Mirela-Carmen 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Grosu G Gheorghe 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Hanta V Geanina-Antoanela 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Hustiu G Beatrice-Rodica 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Ionescu V Florin 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Lescai ST Anastasia 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Mihalache S Nela 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Marcovici I Florentina 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Marica ST Lucia 2022 2023 2024 Incetare activitate 2022 2023 2024 Incetare activitate
Manea C Catalin-Dan 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Nicula P Paula-Adriana 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Nejloveanu C Daniela 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Necula C Ligia-Anca 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Nedelcu C Cornelia 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Nistor I Daniela 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Ouatu E Eugen 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Oprean C Daniela-Camelia 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Obrocea P Liliana 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Popa I Camelia 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Popa I Cornelia 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Popa ST Tatiana  2022 2023 2024 2022 2023 2024
Pîrvu M Sorin-Adrian 2022 Incetare activitate  2022 Incetare activitate 
Radu C Gina-Alina 2022 2023 Incetare activitate 2022 2023 Incetare activitate
Rusu S M Robert-Mihai 2022 2023 2024 2022 2023 2024
State I Marcela 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Teodorescu V Gabriela-
Lenuta
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Tudorache-Arfire A Miorita 2022 2023 Incetare activitate 2022 2023 Incetare activitate
Toma N Mihaela 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Varlan V Emilia 2022 2023 Incetare activitate

2022 2023 Incetare activitate

Vasile C Laurentiu-Valentin 2022 2023 2024 2022 2023 2024

 

 

 


Transparenţa veniturilor salariale

INTEGRITATEA INSTITUŢIONALĂ - Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Structura Organizatorică

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Galaţi.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv 

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu    

5. Serviciul  Monitorizare şi Laboratoare

6.  Biroul  Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

Organigrama   ROF   Regulament Intern

 


homepage

Declaraţia Preşedintelui A.N.P.M. privind politica în domeniul calităţii

Chestionar privind satisfactia beneficiarilor serviciilor publice oferite de APM Galați

 

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Campania nationala VINEREA VERDE Stop! Azi, mașina stă pe loc!

 
Pentru consultarea vechiului site al APM Galati click aici

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

ANUNŢ IMPORTANT!!!

VĂ ATENȚIONĂM ASUPRA FAPTULUI CĂ NU SE VOR ÎNREGISTRA ȘI NU VOR INTRA ÎN PROCEDURA DE REGLEMENTARE DOCUMENTAȚIILE CARE NU PREZINTĂ DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI (EXTRAS DE CONT, MANDAT POȘTAL, ORDIN DE PLATĂ VIZAT DE BANCĂ/TREZORERIE)

ȘI CARE NU PREZINTĂ DOCUMENTELE MINIME NECESARE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE.

Pentru o comunicare eficientă şi rapidă sunt necesare datele de contact ale titularilor (adrese de e-mail şi/sau numerele de telefon/fax).

Plata taxelor/tarifelor se va face numai prin intermediul oficiilor poștale sau a băncilor/trezoreriilor, cu următoarele date:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

COD FISCAL 4006740

CONT  RO91TREZ3065032XXX000361

TREZORERIA GALAȚI

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, astfel:

  1. Telefon: 0236 460 049
  2. Fax: 0236 471 009
  3. E-mail: office@apmgl.anpm.ro
  4. Poştǎ/Curierat: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, cod 800322
 

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.


ANUNȚ IMPORTANT

16.06.2020

APM Galaţi informează persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

Conform prevederilor ordinului susmenţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Ţinând cont de data intrarii în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150 /11.06.2020, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile au obligaţia de a solicita la APM Galaţi viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

  • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Galaţi rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
  • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Formulare necesare depunerii solicitarii vizei anuale:

Cerere viza anuala conform Anexa 1 Ordin 1150/2020

Declaratie pe propria raspundere-viza anuala conform Anexa 2 Ordin 1150/2020

 

 ATENTIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Pentru consultarea vechiului site al APM Galati click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail 
arhiva[@]anpm.ro

 

ANUNT 

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, se vor pune in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Galati cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Galati.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atat in format traditional, pe hartie, cat si online(electronic); pentru a asigura consistenta procedurii si a datelor in sistemul SIM, cererile vor fi luate in lucru doar daca exista inregistrata si copia electronica a acesteia, depusa de catre solicitant in sistemul informatic integrat de mediu(SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea "Înregistrare", conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi ale H.G. nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului se desfiinţează, iar în judeţele în care au funcţionat acestea se înfiinţează Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi îndeplineste la nivelul judeţului Galaţi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Date de contact:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Strada Regiment 11 Siret nr. 2 Galaţi, judeţul Galaţi, Cod 800322

E-mail: secretariatgalati[@]apmgl.anpm.ro; office[@]apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; 074 624 8537; Fax 0236.471.009

Director Executiv: Robert Mihai RUSU

C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI

CONT IBAN RO91TREZ3065032XXX000361

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

LUNI – JOI

VINERI

8.00 – 16.30

8.00 – 14.00

PROGRAM DE AUDIENŢE DIRECTOR EXECUTIV

JOI

10.00 – 12.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

DEPUNERE DOCUMENTAŢII, ÎNREGISTRARE DOSARE şi RAPORTĂRI, ELIBERARE ACTE REGLEMENTARE

LUNI – JOI

VINERI

9.00 – 15.00

9.00 – 12.00

Audiențele se desfășoară în fiecare zi de joi a săptămânii, între orele 10:00 și 12:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi din strada Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi.

Cetăţenii care solicită audiență la conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi trebuie să formuleze o cerere care să cuprindă:

- datele de identificare ale persoanei care solicită audiența;

- datele de contact (inclusiv un număr de telefon, adresa de e-mail);

- o scurtă descriere a situației care urmează a fi prezentată, scopul audienţei.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul APM Galaţi:  www.apmgl.anpm.ro .

Cererile de audiență pot fi depuse direct la sediul APM Galaţi, prin poștă, fax: 0236 460049 sau e-mail la adresa: office[@]apmgl.anpm.ro.

Formular audiente Agentia pentru Protectia Mediului Galati (Timp mediu de completare: 3 minute)