Administratia Fondului de Mediu

Proiectul "SALVATI aria protejata Padurea Garboavele"

Twinning Italia

 

Rapoarte  - Inventar national al deseurilor
 - Monitorizarea si controlul depozitelor de deseuri
 - Observatorul national al deseurilor si activitati pentru controlul sistemului de gestionare a deseurilor
 - Ghid privind gestiunea deseurilor din industria galvanica
 - Ghid pentru gestionarea deseurilor din industria siderurgica
 - Ghid pentru gestionarea deseurilor industriale din rafinarii
 - Ghid pentru gestionarea deseurilor industriale cu continut de PCB
 - Ghid pentru gestionarea deseurilor din industria hartiei
 - Ghid pentru gestionarea deseurilor din centrale termoelectrice
 - Ghid pentru gestionarea deseurilor din constructii si demolari
 - Ghid pentru gestionarea deseurilor care contin azbest
 - Ghid privind gestiunea situri contaminate
 Prezentari   Presenting TWINNING PROJECT

Twining Germania

 

Seminarii  
 - Componenta 2 - Evaluarea si Dezvoltarea Capacitatii Institutionale
 - Sub-componenta 3.1 Politici si Planificare de Mediu
 - Sub-componenta 3.2 IPPC (misiune 1, misiune 2, misiune 3, misiune 4, misiune 5)
 - Sub-componenta 3.3 Gestiunea Deseurilor
 - Sub-componenta 3.4 Calitatea Aerului (misiune1, misiune 2, prezentari)
 - Sub-componenta 3.5 Protectia Naturii si a Biodiversitatii
 - Sub-componenta 3.6 Protectia Solului si a Subsolului (misiune 1, misiune2, misiune3, prezentari)
 - Sub-componenta 3.7 Chimicale
 - Sub-componenta 3.8 Legislatie Orizontala
 - Sub-componenta 3.9 Instrumente Structurale
 - Componenta 4 Gestiunea Deseurilor Industriale
 - Ghid topitorii
 - Ghid deseuri
 - TWINNING Conferinta Nationala Deseuri Sinaia iunie 2009
 - Inchidere  Proiect 16 iulie 2009
Rapoarte  - 1st Quarterly Report
 - 2nd Quarterly Report
 - 3rd Interim Quarterly Report
 - 4th Interim Quarterly Report
 - 5th Interim Quarterly Report
 - 6th_Interim Quarterly Report

Danube Dialogue

Danube Dialogue Seminar - Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale din Lunca Prutului

În cadrul proiectului Naturegio_floodplain "Conservarea naturii şi dezvoltarea regională durabilă în luncile şi zonele umede din bazinul Dunării" implementat de Academia Alfred Toepfer pentru Conservarea Naturii, Germania (în colaborare cu WWF Programul Dunăre – Carpaţi, Fundaţiile de Mediu Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU, Alfred Toepfer şi Michael Otto din Germania), Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi împreună cu Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad au organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în perioada 19-20 martie, seminarul "Danube Dialogue - Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale din Lunca Prutului''.

Seminarul, la care au participat specialişti şi reprezentanţi ai O.N.G.-urilor din Germania, Republica Moldova şi România a avut ca obiective susţinerea şi promovarea colaborării transfrontaliere în bazinul Prutului, conştientizarea populaţiei şi factoriilor interesaţi din Lunca Prutului asupra valorilor resurselor naturale din zonă, găsirea unor soluţii optime pentru conservarea şi utilizarea durabilă a acestor resurse, realizarea şi implementarea în parteneriat a unor proiecte în context transfrontalier.

Lunca Prutului reprezintă poarta de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, aflându-se pe traseul a trei coridoare majore de migraţie a păsărilor care clocesc pe teritoriul Eurasiei (traseul East Elbic, traseul Carpatic şi traseul Pontic) şi cuprinde un complex de ecosisteme terestre şi acvatice, lacuri şi cursuri de apă, zone cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţională a teritoriului, ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală.

În cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele proiectelor desfăşurate şi implementate în această zonă, iar acestea vor fi utilizate şi la completarea formularului „Ramsar Information Sheet" pentru declararea râului Prut sit Ramsar, pe o suprafaţă de aproximativ 20.500 ha, incluzând Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior pe teritoriului judeţului Galaţi dar şi situl de importanţă comunitară Râul Prut de pe teritoriul judeţelor Vaslui şi Iaşi. Desemnarea râului Prut ca sit Ramsar reprezintă o recunoaştere a importanţei şi a gestionării adecvate a acestei zone, pe plan mondial, reprezentând un exemplu bun de zonă umedă caracteristică regiunii ce găzduieşte în perioada de migraţie peste 20.000 de exemplare de păsări de apă. Concomitent vor creşte şi oportunităţile de finanţare a proiectelor de conservare, dezvoltare şi utilizare durabilă a resurselor naturale prin încurajarea parteneriatelor şi intensificarea interesului comunităţii ştiinţifice.

 

 


Proiect LIFE05NAT/RO/000155