Descriere

1. Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului

 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), face parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului şi  Pădurilor.

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM),înfiinţată în 1962, s-a organizat şi funcţionează în baza O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea 265/2006 cu modificarile şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1978/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi functionarea   a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului

RNSRM realizează supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioactivitatea mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor Ministerului Mediului şi  Pădurilor privind detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

La nivelul RNSRM  funcţionează un număr de  37 de staţii în cadrul Agenţiilor  pentru Protecţia Mediului, coordonate ştiinţific şi metodologic de către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

 

Principalele atribuţii ale Staţiilor de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) sunt :

 • supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în condiţii normale;
 • supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în cazul unor accidente sau incidente nucleare;
 • supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în imediata apropiere a unor obiective nucleare în funcţiune sau scoase din uz;
 • efectuarea unor programe speciale de prelevări de probe, analize şi măsurători în colaborare cu Laboratorul de radioactivitatea mediului din cadrul ANPM;
 • urgenţe radiologice.

În cadrul RNSRM funcţionează doua categorii de staţii;

 • SSRM cu program de lucru de 24 de ore/ 7 zile pe săptămână;
 • SSRM cu program de lucru de 11 de ore/ 7 zile pe săptămână;

La nivelul Regiunii SE funţionează un număr de 7 staţii de monitorizare a radioactivităţii mediului,  amplasate astfel:

 

 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila - staţie automata de monitorizare a dozei gama in timp real amplasată în faţa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila, ce realizează supravegherea radioactivităţii factorului de mediu aer. Nu deţine aparatură de laborator pentru efectuarea analizelor beta globală a factorilor de mediu apă, aer, sol şi vegetaţie.
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău –Staţie de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului care realizează supravegherea radioactivităţii prin măsurători de radioactivitate beta globală pentru: aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă potabilă, apă râu Buzău, apă foraj Buzău, sol şi vegetaţie. De asemenea este dotată cu staţie automată pentru supravegherea dozelor gamma absorbite în aer. Staţia de Radioactivitate a Mediului Buzău derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 11 ore/zi
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa este dotată cu două staţii de supraveghere a radioactivităţii mediului:
  • Staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Constanţa execută măsurători ale debitului dozei gama în aer, măsurători beta globale pe probe de mediu colectate într-o zonă reprezentativă pentru oraşul Constanţa şi efectuează în mod constant determinări gama spectrometrice pentru identificarea radioizotopilor gama emiţători pe probe colectate din zona oraşului Constanţa, din zona de influenţă a CNE Cernavodă precum şi pe probe colectate de SSRM Galaţi, Buzău,Tulcea, Sfântu Gheorghe situate în  Regiunea de dezvoltare de Sud-Est a României.  Staţia de Radioactivitate a Mediului Constanţa derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 24 ore/zi
  • Staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Cernavodă execută măsurători ale debitului dozei gama în aer, măsurători beta globale pe probe de mediu colectate într-o zonă largă din jurul CNE Cernavodă precum şi măsurători ale probelor de apă şi precipitaţii în vederea determinări activităţii volumice a tritiului.Program standard de monitorizare a radioactivităţii mediului pentru staţie este de 24 h.
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi -Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Galaţi şi-a început activitatea în 1962, efectuând în prezent  măsurări de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu,calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon şi Thoron, cât şi supravegherea dozelor gamma absorbite în aer. Din anul 2006, APM Galaţi a fost dotată  cu o staţie de monitorizare a dozei gamma cu transmisia datelor în timp real amplasată în curtea unităţii, în cadrul Proiectului PHARE RO2003/ 005-551.04.11.01 ,,Procurement of the Necessary Equipament for an Adequate Enviromental Radioactivity Monitoring and Reporting System ” .
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea a fost dotată cu două staţii de monitorizare a radioactivităţii mediului, în cadrul proiectului PHARE RO 2003/005. 551.04. 11.01 ’’Implementarea unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a radioactivităţii mediului”, derulat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Staţiile realizează monitorizarea debitului dozei gamma absorbit în aer şi sunt amplasate astfel:

                -o staţie la APM Tulcea

                -o staţie la Sf.Gheorghe (Delta)

 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea -staţia de Radioactivitate a Mediului Focşani şi-a început activitatea în mai1988, efectuând în prezent măsurători de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon şi Toron, cât şi supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.

 

2. PROGRAME DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITATII MEDIULUI

 

 • Program standard de monitorizare a radioactivităţii mediului;
 • Program special de supraveghere a radioactivităţii mediului

 

2.1 Program standard de monitorizare a radioactivităţii mediului

Programul standard asigură supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu la nivel naţional. Programul standard de prelevare şi măsurare se desfăşoară la nivel naţional şi are drept scop detectarea creşterilor nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizarea avertizării / alarmării factorilor de decizie.

Prgramul se desfăşoară identic de către toate staţiile din cadrul RNSRM şi asigură următoarele tipuri de măsurători:

 • aer- prin determinarea activităţii beta globale şi analiză gama spectrometrică a aerosolilor şi depunerilor atmosferice (umede şi uscate), precum şi măsurarea continuă a debitului de doză gama externă absorbită;
 • apă- prin determinarea activităţii beta globale şi analiză gama spectrometrică a apelor principalelor cursuri, precum şi a apei potabile;
 • vegetaţie- prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică a vegetaţiei spontane şi comestibile(cu perioada de prelevare aprilie - octombrie);
 • sol necultivat- prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică(cu perioada de prelevare aprilie-octombrie).

 

 

2.2  Programe  speciale de  supraveghere a radioactivităţii mediului

Programele  speciale de  supraveghere a radioactivităţii mediului se desfăşoară în zonele cu fondul natural modificat antropic aflate sub supravegherea agenţiilor judeţene de protecţie a mediului.

Programele Speciale se execută de către SSRM fără a perturba Programul Standard.

La nivelul Regiunii Sud Est, Staţia de supraveghere a radioactivităţii Cernavodă desfăşoară un program suplimentar de prelevări si măsurători beta globale pe probe colectate din zona de influenţă a CNE Cernavodă precum şi determinări ale concentraţiei tritiului

 

Sunt stabilite fluxurile de date zilnice şi lunare pentru situaţiile normale, cât şi procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare  şi fluxul de date în cazul sesizării unor depăşiri a pragurilor de atenţionare / avertizare / alarmare.

 

Fluxul de date în cadrul RNSRM include proceduri de verificare şi validare a datelor şi este stabilit astfel încât să asigure informarea promptă a factorilor de decizie naţionali, precum şi Uniunea Europeană, atât în situaţii de rutină, cât şi în situaţii de urgenţă.