Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului

Achitarea tarifelor se va face in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati

Ghiduri JASPERS

Convocari C.S.C. - C.A.T.

Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 272/28.07.2022, privind reactualizarea componenţei Comisiei de Analiză Tehnică în vederea asigurării cadrului de participare la procedurile de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, a prevederilor H.G. nr. 1.076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a Legii nr. 292/03.12.2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, a Ordinului M.M.P. nr. 19/2010, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, a Ordinului M.M.G.A. nr. 1.158/2005, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi a Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei de Analiză Tehnică la A.P.M. Galaţi, VĂ INVITĂM marti, 18.06.2024, ora 11.00, LA SEDIUL A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, jud. Galaţi, pentru a participa la şedinţa C.A.T./C.S.C. în vederea analizării următoarelor obiective:

 

 • Solicitări acorduri de mediu:
  1. S.C. POLARIS PROD COM SERV IMPEX S.R.L. – proiect „Construire spaţiu comercial şi ȋmprejmuire”, mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 19 A – etapa de ȋncadrare (Daniela Oprean - nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 5.366/29.02.2024);
  2. U.A.T. COMUNA SMÂRDAN – proiect „Creşterea şi ímbunătăţirea gradului de mobilitate ín com. Smârdan, jud. Galaţi”, intravilan sat Smârdan, com. Smârdan, str. Galaţi, nr. 53 – etapa de ȋncadrare (Manea Cătălin - nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 9.658/16.04.2024);
  3. S.C. BELOR ROMÂNIA S.A. Galaţi – revizuire D.E.I. nr. 876/10.05.2024, emisă pentru proiect „Ínfiinţare unitate de condiţionare, depozitare, procesare produse agricole prin modernizare şi schimbarea destinaţiei clădirii C 1 – U 2, realizare construcţii noi”, mun. Galaţi, str. Calea Prutului, nr. 12 – etapa de ȋncadrare (Marcovici Florentina - nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 14.200/11.06.2024);
  4. S.C. SOLARA SGB S.R.L. – proiect „Construire Parc Fotovoltaic şi lucrări de conectare la Sistemul Energetic Naţional”, extravilan sat Schela, com. Schela, T 21/2, P 172/5, lot 2 – etapa de ȋncadrare (Manea Cătălin - nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 5.357/29.02.2024);
  5. S.C. CONTEC FOODS S.R.L. – proiect „Construire 2 magazii depozitare produs finit nr. 2 si nr. 3”, mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 134 – etapa de ȋncadrare (Marcovici Florentina - nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 8.615/04.04.2024);
  6. U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI – proiect „Modernizare străzi etapa III – lot 1 str. Horia, str. Malureni, str. Dimitrie Harlescu, str. Linistei, str. Nicolae lorga, str. Maior Genoiu, str. Căpitan Vlad, str. Alexandru Papadopol Calimah, str. Tractoriştilor, str. Văleni, str. Militari, Fdt. Militari, str. Eliade Radulescu, Fdt. Eliade Radulescu, str. Feroviari, str. Oituz, str. Vânători, str. Speranţei, str. Eugen Boureanu, str. Dragoslavele, str. Plevnei, str. Mihail Kogalniceanu, Fdt. Mihail Kogalniceanu, str. Movilei, str. Zorilor, str. Gheorghe Apostu, str. Eroilor, str. Furceni”, mun. Tecuci – etapa de ȋncadrare (Florin Ionescu - nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 9.556/11.04.2022);
  7. S.C. RĂZVAN & ANAMARIA CATERING S.R.L. - proiect „Construire spaţiu evenimente şi anexă”, com. Pechea, str. Mecanizatorilor, nr. 29 A - etapa de ȋncadrare (Daniela Oprean – nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 28.938/14.12.2023);
  8. HAGHIAC CĂTĂLIN MARIUS - proiect „Ímpădurirea unei suprafeţe de teren agricol din com. Pechea, jud. Galati”, com. Pechea, T 110, P 1.019/1, T 110, P 1.019/1/1 - etapa de ȋncadrare (Cornelia Nedelcu - nr. ínregistrare A.P.M. Galaţi: 7.626/25.03.2024);
  9. S.C. TANCRAD S.R.L. - proiect „Desfiinţare bazin piscicol Condrea”, extravilan com. Umbrăreşti, sat Condrea, T 19, P 95, lot 1 - etapa de ȋncadrare (Eugen Ouatu - nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 19.831/11.08.2023);

 

 • Solicitări autorizaţii de mediu:
 1. S.C. PRODGRAIN S.R.L. – activităţi cod CAEN rev. 2: 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, 5210 – Depozitări şi 0164 – Pregătirea seminţelor, sat Şendreni, com. Şendreni, Ferma Greaca – etapa de luare a deciziei (Marcela State – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 14.638/12.06.2023);
 2. S.C. CONTAINER PLUS STORAGE S.R.L. Galaţi – activităţi cod CAEN rev. 2: 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice şi 2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor, mun. Galaţi, Calea Smârdan, nr. 23 A – etapa de analiză iniţială (Manea Cătălin – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 12.002/16.05.2024);
 3. S.C. SIX WINGS S.R.L. Galaţi – activitate cod CAEN rev. 2: 3511 – Producţia de energie electrică, extravilan com. Pechea, T 92, P 887/1 – etapa de analiză iniţială (Manea Cătălin – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 13.178/30.05.2024);
 4. S.C. MATEX S.R.L. Galati – activităţi cod CAEN rev. 2: 2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate, 3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a. și 9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice, mun. Galați, Calea Prutului, nr. 3, Corp C 1 (Marcovici Florentina – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 15.039/15.06.2023);
 5. S.C. MIATEC S.R.L. – activitate cod CAEN rev. 2: 2815Fabricarea  lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie, sat/com. Pechea, str. Galaţi, nr. 222 B - etapa de luare a deciziei (Cristina Balaiş – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 10.829/29.04.2024);
 6. S.C. AGROSARC S.R.L. - activităţi cod CAEN rev. 2: 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală şi 5210 - Depozitări, sat Cudalbi, com. Cudalbi, str. Ştefan cel Mare, nr. 349 - etapa de luarea a deciziei (Daniela Oprean - nr. ȋnregistrare A.P.M. Galaţi: 7.606/25.03.2024);
 7. S.C. FONTREVI S.R.L. - activităţi cod CAEN rev. 2: 2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de íntreţinere şi 4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice, mun. Galaţi, Calea Prutului, nr. 9 – etapa de luare a deciziei (Florin Ionescu – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 10.421/24.04.2024);

 

 • Solicitări avize de mediu:
  1. S.C. NATURASERV S.R.L. – P.U.D. „Hală şi birouri”, mun. Galaţi, Calea Prutului, nr. 9, lot 1 şi str. Macului, nr. 25, lot 2, lot A/2 – etapa de íncadrare (Mirela Culcea – nr ínregistrare A.P.M. Galaţi: 12.841/28.05.2024);
  2. CHIPER SĂNDEL MARIAN – P.U.Z. „Hală producţie şi birouri”, com. Vânători, sat Costi, Aviasan, lot 4/1/3/2/5, lot 2/2 – etapa de íncadrare (Mirela Culcea - nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 9.937/18.04.2024);
  3. OCOLUL SILVIC GALAŢI - plan „Amenajament silvic pentru U.P. IV Suceveni şi U.P. V Lunca Prutului din cadrul Ocolului Silvic Galaţi” – etapa de íncadrare (Cornelia Nedelcu şi Marilena Cristachi - nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 12.171/10.05.2023);
  4. OCOLUL SILVIC GALAŢI – plan „Amenajamentul fondului forestier pentru UP I Mogoş, UP II Rareş şi UP III Zărneşti din Ocolul Silvic Galaţi” – etapa de íncadrare (Cornelia Nedelcu şi Marilena Cristachi - nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 12.170/10.05.2023);

 

 • Solicitări autorizaţii integrate de mediu:
  1. SERVICIUL PUBLIC ECOSAL – solicitare privind obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, activitate care intră sub incidenţa Legii nr. 278/24.10.2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare: Anexa 1, Categoria 5. Gestionarea deșeurilor, pct. 5.4. – „Depozitele de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b), art. 3, din Ordonanța nr. 2/2021, privind depozitarea deșeurilor, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte", mun. Galaţi, Zona Barboși, T 255, P 1.493/1, lot 1 – etapa de analiză detaliată a solicitării (Daniel Ciobanu și Eugen Ouatu – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 11.567/13.05.2024);

 

 

ÎN CAZUL ÎN CARE NU PUTEŢI PARTICIPA, aşteptăm punctul Dvs. de vedere scris, până la data şedinţei, în caz contrar considerăm că sunteţi de acord cu deciziile care se vor lua în cadrul şedinţei.