Descriere

 

 

Domeniul Substanţe Chimice Periculoase

 

Atribuţii specifice:

 1. îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute pentru APM, conform legislaţiei în vigoare;
 2. monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul produse chimice, la nivel judetean;
 3. înaintează rapoarte către ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la produse chimice la nivel judetean;
 4. elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judetean, pe domeniul produse chimice;
 5. asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament;
 6. asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate;
 7. asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate;
 8. participă la controale tematice, la solicitarea GNM;
 9. asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul produse chimice;
 10. participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul produse chimice;
 11. identifica operatorii economici care trebuie sa raporteze date si informatii despre produsele chimice;
 12. coordonează colectarea de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor referitoare la produse chimice, conform cerinţelor legale în vigoare, şi asigură validarea şi prelucrarea acestora la nivel regional, pe următoarele domenii:
 • inventarul privind importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC;
 • inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;
 • inventarul privind gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;
 • inventarul clădirilor care conţin azbest în construcţie, al articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu deşeuri de azbest;
 • inventarul privind poluanţii organici persistenţi şi inventarul privind substanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi;
 • inventarul operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi metale grele;
 • baza de date cu operatorii implicati si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009;
 • baza de date cu operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006.