Back

EXTINDERE REȚEA APĂ LA GOSPODĂRII ȘI AGENȚI ECONOMICI PE DN 67 L= 9,107 KM , propus a fi amplasat în comuna Bumbești Pițic , sat Bumbești Pițic , Poienari și Carligei , județul Gorj , titular COMUNA BUMBESTI PITIC

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul EXTINDERE REȚEA APĂ LA GOSPODĂRII ȘI AGENȚI ECONOMICI PE DN 67 L= 9,107 KM , propus a fi amplasat  în comuna Bumbești Pițic , sat Bumbești Pițic , Poienari și Carligei , județul Gorj , titular COMUNA BUMBESTI PITIC

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta  pâna la data de  24.07.2021 .