Back

Extindere rețea distribuție gaze naturale localitatea Ploștina, mun. Motru cu subtraversarea DN 67 prin forare pentru UAT Motru” propus a fi amplasat în : municipiul Motru, satul Ploștina, jud Gorj titular SC PREMIER ENERGY SRL

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Extindere rețea distribuție gaze naturale localitatea Ploștina, mun. Motru cu subtraversarea DN 67 prin forare pentru UAT Motru” propus  a fi amplasat în :  municipiul Motru, satul Ploștina, jud Gorj  titular  SC PREMIER ENERGY SRL

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.07.2021 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)