Ancheta Statistica 2014

Formulare de raportare - administratia publica locala

  • Deseuri menajere

                  - MODEL raportare lunara deseuri menajere si asimilabile

  • Campanii DEEE

                  - MODEL raportare trimestriala DEEE

  • Ambalaje si deseuri de ambalaje

                  - MODEL raportare semestriala-colectare selectiva


Operatori de salubritate

Lista operatorilor economici autorizaţi să colecteze, să valorifice şi/sau să trateze/recicleze deşeuri în jud. Iaşi

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor