Back

Anunţ privind consultarea publicului privind draftul “Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule în suspensie PM10” elaborat de Primăria Municipiului Iași

Anunţ privind consultarea publicului privind draftul “Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule în suspensie PM10” elaborat de Primăria Municipiului Iași

 

MUNICIPIUL IASI cu sediul în Iaşi , B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11,  judeţul Iaşi, titular al “Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule în suspensie PM10” anunță publicul asupra inițierii procesului de elaborare a consultării  Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule în suspensie PM10.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menționat.

Draftul planului, poate fi consultat online la următoarele adrese web:

 

 

 

 

Publicul poate transmite comentarii/întrebări/opinii privind propunerea de plan la adresele de e-mail: informații@primaria-iasi.ro și spmcm@primaria-iasi.ro, până la data 20.01.2021.