Comisia paritară

Comisia paritară funționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, art. 73 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi al art. VII alin. (1) lit. c) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Componența comisiei paritare din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, stabilită prin Decizia nr. 67 din 17.08.2020, este următoarea:

Membri titulari desemnați de conducerea APM Maramureș:
- TĂMÂIAN Gabriel,  CRISTE Gabriela

Membri titulari desemnați de Sindicatul Eco Mediu - Maramureș:
- TOMA Ioan-Bogdan,  HERMAN Victor

Membri supleanți:
- IACOBAN Georgeta,  PAȘCA Bianca

Secretar titular: BĂBUȚIU Maria
Secretar supleant: PETRENCIUC Mirela

Membrii Comisiei Paritare sunt numiți pe o perioadă de 3 ani sau până la eventuale modificări.