Declarația Președintelui ANPM privind politica în domeniul calității

          Chestionar privind satisfacția beneficiarilor serviciilor publice oferite de A.P.M. MEHEDINȚI

Comunicat de presa al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Mehedinti privind cadrul organizatoric de intrajutorare a persoanelor afectate in urma conflictului din Ucraina. Descarca

Anunţ de presă privind încheierea perioadei de implementare a proiectului Managementul eficient și participativ pentru situl Natura 2000 ROSCI0432 Prunișor“ - Descarca

Formular digital pentru intrarea in Romania

Începând din 20 decembrie 2021, formularul digital de intrare în România poate fi completat electronic, accesând site-ul https://plf.gov.ro/ Cine completează Formularul digital de intrare în România? Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale. Unde pot accesa formularul digital de intrare în România? Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro

Anunt important privind obligativitatea legala a persoanelor fizice si juridice de a obtine autorizatie pentru pescuitul comercial - Descarca

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel. 0252/320396;  Fax 0252/306018

Pentru operaţiunile de încasare - acestea se vor face prin instrumente de plată bancare (O.P.) sau la sediul institutiei.

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE FACE UTILIZAND URMATOARELE DATE:

RO15TREZ46120330109XXXXX; CUI: 4222212; TREZORERIA DROBETA TURNU SEVERIN

 

Pentru accesarea vechiului site APM MEHEDINTI click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publicate anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

Parte componentă a spaţiului carpato-dunărean, judeţul Meh edinţi, situat în partea de sud-vest a României, se întinde pe 4.900 kmp reprezentând cca. 2,1% din suprafaţa ţării. Se învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest, Gorj la nord şi Dolj la sud-est.La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia. Agentia pentru Protectia Mediului din acest judet asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor legii cu privire la organizarea şi coordonarea sistemului operativ de monitorizare integrata a factorilor de mediu la nivel teritorial, stabilesc condiţiile specifice ale amplasamentelor si dispun masurile legale corespunzătoare pentru protecţia,ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului acolo unde a fost deteriorat.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI

str. Baile Romane, nr.3,Tel. 0252 320396; 0252 326438; 0746248611,Fax. 0252 306018

Site: http://apmmh.anpm.ro; E-mail: office[@]apmmh.anpm.ro

 

IMPORTANT: Formular comanda - determinare indicatori CALITATE AER - Descarca

                          Obligativitatea vizei anuale pentru autorizatia de mediu si autorizatia   integrata de mediu - Comunicat

 

IMPORTANT: Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Declaratia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 - 2025 a Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti Descarca

INFORMARE

APM MEHEDINȚI informează publicul interesat că a fost publicat Ordinul nr. 1150/11.06.2020 pentru aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuala a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu în Monitorul Oficial nr. 495/11.06.2020.
Conform Ordinului nr. 1150/2020:
Descarca
 

" InfoCons - protectia consumatorilor "  - Campanie europeana de informare si liber acces la informatii in domeniul protectiei consumatorilor www.infocons.ro

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu s-a închis la 15 martie a.c, urmând să funcționeze și în perioada următoare.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul Agentiei Naționale pentru Protecția Mediului au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.