Anunt pentru Dezbaterea Publica din 18.10.2021 - titular S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L.

pentru Amenajamentele silvice :   UP XXIV Mehedinti – proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL, UP VI Eselnita – proprietate publica si privata...

Anunt pentru Dezbaterea Publica in 07.10.2021- pentru Amenajamentul silvic al O.S. Drobeta Turnu Severin

pentru Amenajamentul silvic al O.S. Drobeta Turnu Severin constituit din UP I Racovat, UP II Podeni, UP III Bahna, UP IV Vodita, UP V Jidostita, UP VI Topolnita, UP VII Balotesti, UP VIII...

Anunt public privind depunerea Planului Urbanistic General (reactualizare) - titular Primaria Eselnita

depunerii primei versiuni a Planului Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism al comunei Eşelniţa, judeţul Mehedinţi – reactualizare  Descarca

Anunt public privind depunerea primei versiuni a planului P.U.G. si si RLU - titular COMUNA GARLA MARE

“Actualizare P.U.G. si RLU  comuna Garla Mare, judetul Mehedinti”, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004  Descarca

Anunt public privind emiterea Avizului de Mediu - tiutlar DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI, OCOLUL SILVIC ORSOVA

pentru  „Amenajamentul silvic al O.S.Orşova – U.P. I Eliseva, U.P. II Svinita, U.P.III Baia Noua, U.P. IV Prisaca, U.P.V Mraconia, U.P.VI Radu, U.P.VII Corbu, U.P.VIII Ogradena, U.P.IX...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. CRAMA TRACICA S.R..

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal „ „Construire Crama Vanju Mare” jud. Mehedinti”  amplasat in Vanju Mare, jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. JAC&RAC TRANS S.R.L.

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru “ Elaborare PUZ – Amplasare stație de betoane, construire garaje și introducere în intravilan ” Descarca

Anunt public privind deciziei etapei de incadrare - titular comuna Isverna

pentru ”Actualizare Plan Urbanistic General comuna Isverna, judeţul Mehedinţi” Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular PLESAN CONSTANTIN

pentru Planul Urbanistic Zonal – ”Construire imobil D+P+3E și anexă ”, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Calea Dudașului, nr.51, N.C. 67265 UAT Drobeta Turnu...

Anunt privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu - titular CERNUTA BOGDAN LUCIAN

asupra deciziei etapei de încadrare a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii agropensiune, atelier mecanic auto şi acces la DN56A în comuna Salcia , judetul Mehedinți Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular TURAI ADRIAN

“Planului Urbanistic Zonal ” “ „Zona de locuinta, anexe si introducere in intravilan, Comuna Simian, sat. Simian, jud. Mehedinti” Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular BORCILĂ EUGEN și BORCILĂ PAULA MIRELA

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru “ Elaborare PUZ în vederea construirii – Construire hale de producție și depozitare în comuna Izvoru Bîrzii, județul Mehedinți...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu pentru PUZ Drobeta Turnu Severin - titular: UAT DROBETA TURNU SEVERIN

propunere de adoptare a Planului Urbanistic Zonal  în vederea parcelării și construirii de locuințe cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime P+M, P+1, P+1+M, P+2 și amenajare...

Anunt privind decizia etapei de incadrare pentru actualizare PUG si RLU - titular COMUNA TAMNA

”Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Tâmna” Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare pentru amenajament forestier - titular: SC LACUL CODRILOR SRL, DOCEA SORIN - BENJAMIN si DOCEA MARIA - ADRIANA

parcurgerea etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a  Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând SC Lacul Codrilor SRL ȘI PERSONELOR FIZICE DOCEA SORIN -...

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru PUZ amenajare spatiu recreativ si de campare - titular: SC LA PRAISU SRL

„ Amenajare spatiu recreativ si de campare in com. Ciresu si introducere in intravilan parcela 1L-Livada”, propus a se implementa pe teritoriul UAT Ciresu. Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a PUZ - titular: PASARE FLORIN DANUT

“Planului Urbanistic Zonal ” “Elaborare PUZ in vederea construirii : service auto, sediu firma spalatorie ,vulcanizare si imprejmuire ” amplasat in Comuna Izvoru Birzii, jud. Mehedinti  ....

Anunt actualizare Plan Urbanistic General al comunei JIANA

propunerea de adoptare Actualizare Plan Urbanistic General Comuna JIANA, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare pentru PUZ reabilitare spatii de productie si servicii - titular: MARICHESCU IULIANA

 pentru PUZ "Realizare spații de productie și servicii, realizare acces din DN6”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Strehaia, număr cadastral 51587 , judeţul Mehedinţi . ...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru PUZ construire locuinte si introducere in intravilan - titular: STOICA ALIN

pentru Planul Urbanistic Zonal – ”Construire locuințe și introducere în intravilan”, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin – T52/1, P44, N.C.60732, județul Mehedinți. ...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular: PAROHIA ORTODOXĂ SFÂNTA TREIME CRAIOVA

pentru AMENAJAMENTUL SILVIC AL UNITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI PROTECŢIE (U.P.) VI  BROSCARI -PIETRIŞ. Descarca  

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare si propunerea de aprobare a PUZ -ului pentru construire locuinte - titular: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru “ Elaborare PUZ construire locuinte zona – Schela Noua – Aleea Haiducului”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, zona Schela Noua – Aleea Haiducului ,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru reactualizare PUG Punghina - titular: PRIMARIA COMUNEI PUNGHINA

parcurgerea etapei de încadrare şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru “ Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Punghina ”, propus a fi amplasat în U.A.T....

Anunt public privind emiterea deciziei de incadrare pentru situl ROSCI 0432 Prunisor - titular: APM Mehedinti

pentru Planul  de Management  al sitului NATURA 2000 ROSCI0432 Prunisor” , propus a se implementa pe teritoriul UAT Prunisor, UAT Husnicioara si UAT Tamna . Descarca  

Anunt public privind luarea deciziei de incadrare pentru P.U.Z - titular: MURDEALĂ GEORGETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

pentru “ Plan Urbanistic Zonal – Agropensiune turistica Dor de munte ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Obârșia Cloșani, extras CF nr.50238, judeţul Mehedinţi. Descarca

Anunţ public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular: S.C. DHC CO S.R.L

pentru proiectul  “ Plan Urbanistic Zonal – Construire spaţii producţie, administraţie, servicii – cultură viticolă, în comuna Rogova, judeţul Mehedinţi ”. Descarca

Anunt public privind luarea decizie etapei de încadrare a avizului de mediu - titular: ORAȘUL VÎNJU MARE

adoptare a Planului Urbanistic Zonal – LUCRĂRI DE MODERNIZARE TÂRG SĂPTĂMÂNAL , oraş Vînju Mare, judetul Mehedinți – fără aviz de mediu . Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal ” - titular de plan COMUNA SIMIAN

“Planului Urbanistic Zonal ” Elaborare PUZ zona de locuinte si introducere in intravilan Comuna Simian, judetul Mehedinti - titular de plan  COMUNA SIMIAN. Descarca

Anunt public privind emiterea Deciziei de incadrare - titular Directia Silvica Mehedinti, Ocolul Silvic Corcova

pentru planul  „ Amenajament silvic al Ocolului Silvic  Corcova – UP I Ruptura, UP II Corcova, UP III Floresti  Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular BORUGĂ ANDREI

pentru “ Plan Urbanistic Zonal – în vederea construirii ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Drobeta Turnu Severin, str. Walter Mărăcineanu, tarlaua 52/2, Parcela 7, nr. cadastral...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C. ROSWISS S.R.L.

pentru   “Amenajament Silvic al fondului forestier proprietate privata a S.C. ROSWISS S.R.L.”, propus a fi amplasat în U.P. VI Bicles, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. ANCAFINA S.R.L.

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal ” Infiintare plantatie de afin Jiana 2, , sistem de irigatii, bazin de acumulare, puturi forate , imprejmuire ,-unitate de conditionare ,...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular Juganaru Dascalu Virgilius Catalin

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal ” Construire locuinta P+1 si imprejmuire , municipiul Dr Tr Severin, T2, P5/1, judetul Mehedinti  fara aviz de mediu. Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DUMITRELE D. GEORGE CATALIN P.F.A.

„ Elaborare PUZ Infiintare plantatie de cires si mar „  nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu  Descarca

Anunt public asupra Dezbaterii publice a Raportului de mediu - Primaria BÎCLEȘ

pentru „Actualizare PUG Comuna Bicles, judetul Mehedinti ” , ce va avea loc la sediul primăriei Bicles, în data de 27.02.2019, începând cu ora 12 00 Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Primaria Butoiesti

pentru Planul Urbanistic General al comunei Butoiesti,  propus a se implementa pe raza comunei Butoiesti din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu - titular SBENGHEA MARIAN

și a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   în vederea construirii locuinţă în comuna Izvoru Bîrzii, localitatea Halînga , judetul Mehedinți – fără aviz de mediu ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin

pentru Planul Urbanistic Zonal  „ Construire locuinte zona str. V. Gionea – Cicero – centura ocolitoare a municipiului „ Drobeta Turnu Severin , propus a se implementa in intravilanul mun....

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BOBAICEANU Ion

pentru Planul Urbanistic Zonal   in vederea parcelarii si construirii , Tarlaua 102/14, parcela 5,  Drobeta Turnu Severin , propus a se implementa in intravilanul mun. Dr Tr Severin,...

Anunt public privind luarea decizie etapei de încadrare a avizului de mediu - titular S.C. DROBETA ESTATE S.R.L.

și a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal   Autogară Zona Cora , municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Cerneţi, nr. 1, judetul Mehedinți – fără aviz de mediu . Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular STOICHECI Ion Catalin

pentru Planul Urbanistic Zonal   „ Construire impbil P+1 cu destinatia de spatiu comercial ” propus a se implementa in intravilanul mun. Dr Tr Severin, str. Sincai nr. 56 B jud.Mehedinti ...

Anunt public privind luarea decizie etapei de încadrare a avizului de mediu – titular:BASARAB N. LILIANA P.F.A.

pentru PUZ „ Amenajare pensiune agroturistica „ in com. Isverna, sat Selistea , jud. Mehedinti  - nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu . Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii avizului de mediu şi depunerii primei variante de plan - titular: S.C. DROBETA ESTATE S.R.L.

asupra depunerii primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal AUTOGARĂ ZONA CORA, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de...

Anunt public privind emiterea avizului de mediu - titular SC Greengold Future Trees SRL

pentru  Planul „ Amenajamentul fondului forestier proprietate privata a SC Greengold Future Trees SRL - U.P.XV Mehedinti”, propus a se implementa in com. Patulele, Gruia, Jiana din...

Anunt public privind luarea decizie etapei de încadrare a avizului de mediu – titular: – Titerlea Ecaterina Madalina

anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare, în cadrul Comitetului Special Constituit la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din data de 21.06.2018 și a...

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a avizului de mediu - titular COMUNA BACLES

a planului: “PUG - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC AL COMUNEI BACLES” - propus a se implementa pe teritoriul administrativ al comunei Bacles, judetul Mehedinti  – cu aviz de mediu Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular CIRCIUMARITA DORU ILARIU

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal” in vederea “Elaborare PUZ – Construire imobil cu regim de inaltime P+3 cu destinatia de locuinta” situat in Piata Stirbei Voda , nr.4,...

Anunt public asupra Dezbaterii publice a Raportului de mediu - Primaria Baia de Aramă

pentru „Elaborare PUZ- Complex turistic si de agrement ” , ce va avea loc la sediul primăriei oraşului Baia de Aramă, în data de 25.07.2018, începând cu ora 10 00 Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii avizului de mediu şi depunerii primei variante de plan - titular Baia de Aramă

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru P.U.Z. Complex turistic și de agrement, oraș Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt publicu privind parcurgerea etapei de incadrare - titular S.C. JAC & RAC TRANS S.R.L.

si a propunerii de adoptare a planului „Elaborare PUZ –Construire 2 imobile cu regim de inaltime P+1 si P+3 cu functiuni mixte si amenajare parcare ”,    fara aviz de mediu , propus a...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular de plan BOSOANCA IONUT I.I.

si a propunerii de adoptare a planului „PUZ –Infiintare 9 ha plantatie pomicola”, fara aviz de mediu , propus a fi amplasat in comuna Butoiesti, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a avizului de mediu - titular SILAȘI PETRU-VALERIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

pentru proiectul construire agropensiune turistică beneficiar Silași Petru-Valeriu I.I. propus a se implementa în comuna Isverna, judetul Mehedinți – fără aviz de mediu Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare - titular Constantinescu Gheorghe

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal ”  Construire Complex Turistic  , alimentatie publica si introducere in intravilan Comuna Simian, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei de incadrare - titular Iordache Ion, Iordache Lucretia, Gardareanu Mihail, Deutsch Mihaela si Giurgiu Gabriela

pentru   „ Amenajamentul silvic al Fondului proprietate privata apartinand persoanelor fizice Iordache Ion, Iordache Lucretia, Gardareanu Mihail, Deutsch Mihaela si Giurgiu Gabriela,...

Anunt public privind deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ADORACOM S.R.L., Galan Dumitru si Galan Balasa

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru PUZ: “Construire agropensiuni punctul In Cot, comuna Dubova, judetul Mehedinti“ Descarca

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare - titular PRIMĂRIA ORAȘULUI BAIA DE ARAMĂ

si a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal-COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT-  cu aviz de mediu Descarca

Anunt public privind depunerea Planului Urbanistic Zonal - versiunea II - titular de plan VÎJAICĂ P.AUREL P.F.A.

„Construire agropensiune turistică în comuna Balta, județul Mehedinți”, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular PRIMĂRIA COMUNEI FLOREȘTI

si a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism Descarca

Anunt public privind emiterea avizului de mediu - titular S.C. GLOBAL COMPANY INCORPORATE S.R.L.

pentru planul PUZ – Infiintare ferma zootehnica cu sectie de abatorizare si comercializare , propus a se implementa in extravilanul satului Crivina, comuna Burila Mare, judetul Mehedinti ...

ANUNT DEZBATERE PUBLICA

pentru planul « Planului de Urbanism Zonal–  Infiintare ferma zootehnica cu sectie de abatorizare si comercializare» in extravilanul comunei Burila Mare, judetul Mehedinti, care va...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C. ABRACADABRA COM PROD S.R.L.

și a propunerii de adoptare a planului : ”ELABORARE PUZ – PENTRU CONTINUARE LUCRARI  IMOBIL S+P+3E – beneficiar SC ABRACADABRA COM PROD SRL”- propus a se implementa in miunicipiul Drobeta...

Anunt public privind parcurgerea etapei de incadrare a avizului de mediu - titular:Bugaru Constantin

anunta publicul interesat asupra parcurgerii  etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a planului Amenajament fond forestier proprietate privata (Calinescu Adriana, Calinescu...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C. ADP UNITED GROUP S.R.L.

şi a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal – construire unitate de productie subansamble electrice si electronice - fara aviz de mediu, propus a fi amplasat în intravilanul orasului...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular Pacuraru Ion Cosmin

şi a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal – zona de locuinte, anexe, servicii, introducere in intravilan fara aviz de mediu, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a avizului de mediu - S.C. GLOBAL COMPANY INCORPORATE S.R.L.

”PUZ - Infiintare ferma zootehnica cu sectie de abatorizare si comercializare”- propus a se implementa in propus a fi realizat in extravilanul comunei Burila Mare, judetul Mehedinti  – cu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. FLORIDIA PROD S.R.L.

pentru  „ Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privata UP I Gogosu Jiana”  nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular Vatasescu Nicoleta

şi a propunerii de adoptare a Planului Urbanistic Zonal - case sezoniere, pensiune, comert si parcare fara aviz de mediu, propus a fi amplasat în intravilanul satului Bistriţa, comuna Hinova,...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular CHELU ION

si a propunerii de adoptare a planului fara aviz de mediu pentru “ Agropensiune, anexe, imprejmuire”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Pristol, CF 50540, judetului Mehedinti ...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular S.C. SERVICE VARANIC COM PROD S.R.L.

si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal”  “ Infiintare agropensiune turistica Varanic” Comuna Breznita Ocol, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind organizarea dezbaterii publice - S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul  “ Exploaterea nisipului si pietrisului in perimetrul Bremana, comuna Malovat”,  propus a fi amplasate in judetul Mehedinti, extravilan comuna Malovat Descarca

Anunt public privind emiterea avizului de mediu - titular S.C. AGRO COUNTRY CRIVINA S.R.L.

pentru planul PUZ –Infiintare ferma zootehnica – construire hale  zootehnice – cresterea puilor de carne – propus a se implementa in extravilan sat Crivina, comuna Burila Mare, judetul...

Anunt dezbatere publica - titular: SC Agro Country Crivina SRL

ANUNT DEZBATERE PUBLICA                                                ...

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular Comuna Vladaia

si a propunerii de adoptare Actualizare Planului Urbanistic General Comuna Vladaia, judetul Mehedinti -    fara aviz de mediu Descarca

Anunt public privind depunerea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal - titular de plan Primăria comunei Eşelnţia

„Extindere intravilan Dudaşul Schelei Dr.Tr.Severin”, în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT VANJU MARE

pentru PUZ „ Regenerarea terenurilor dezafectate „ nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu  Descarca

Anunt public privind depunerea primei versiuni a Planului Urbanistic General al comunei Braniştea - titular Primăria comunei Eşelnţia

în scopul declan ş ării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe  Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare PUZ - titular GRUESCU VIOREL CRISTI

Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare si a propunerii de adoptare a “Planului Urbanistic Zonal” in vederea construirii “...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular POPOVIC PETAR

”PUZ – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, SERVICII, BIROURI SI LOCUINTE – beneficiar Popovici Petar”- propus a se implementa in miunicipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Mihai Viteazu, nr.6F, judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ENCULESCU CRISTIAN-ION

„ Elaborare PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRII „ nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu  Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular RADUICA ION CRISTINEL

în cadrul Comitetului Special Constituit la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din data de 27.10.2016 și a propunerii de adoptare a planului : ” Elaborare PUZ : Zona locuinte,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT municipiul Drobeta Turnu Severin

pentru “Planul de acţiune pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin“ Descarca