Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr. 28 din 06.03.2013 - titular S.C. FLORA SERCOM S.A.

pentru activitatile specifice : cod CAEN 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate; cod CAEN 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase, ce se desfasoara pe raza judetului...

Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr. 50 din 22.10.2015 - titular S.C. M.M.C.HRAST S.R.L.

pentru activitatile specifice : cod CAEN 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate; cod CAEN 4677 – comert cu ridicata al deseurilor si resturilor Descarca

Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr. 75 din 09.05.2013 - titular S.C. ECOSAL DROBETA S.R.L.

pentru activitatile specifice : cod CAEN 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate; cod CAEN 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase, ce se desfasoara pe raza judetului...

Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr. 58 /07.11.2016 - titular S.C. ECO GMG COMPANY S.R.L.

pentru activitatea de  ”Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor ” cod CAEN rev.2 – 4677 , „Colectarea deseurilor nepericuloase ” cod CAEN 3811, Recuperarea deseurilor si resturilor...

Decizie de revizuire a autorizaţiei de mediu nr.63 din 06.06.2011 - titular SNTFM CFR MARFĂ S.A., SUCURSALA BANAT-OLTENIA, Remiza de locomotive Drobeta Turnu Severin

pentru desfășurarea activităților «transporturi de marfă pe calea ferată» - COD CAEN 4920; «depozitări»-COD CAEN 5210 - Punct de lucru din Drobeta Turnu Severin, b-dul Gării, nr.2A, judeţul...

Decizia de revizuire a autorizaţiei de mediu nr. 29/07.03.2012 - CONTINENTAL HOTELS S.A. – Sucursala Drobeta Turnu Severin

pentru activitatea  de “Restaurante” – COD CAEN 5610 şi "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare" – COD CAEN 5510 , conform Ordinului INS 337/2007,  pentru punctul de lucru din...

Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr. 28 din 22.03.2011 - S.C. SECOM S.A.

pentru activitatile specifice : cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei ce se desfasoara in sat Hinova, com. Hinova Descarca

Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr. 66/10.06.2011 - S.C. GENKO TRADING S.R.L.

pentru activitatea de  ”Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor ” cod CAEN rev.2 – 4677  Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile cod CAEN 3832, Colectarea...

Decizie revizuire a autorizaţiei de mediu nr. 56 din 10.12.2015 - titular S.C. YVATCORADU S.R.L.

pentru activitatea  de “Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate” – COD CAEN 4730 (skid G.P.L.) , conform Ordinului INS 337/2007,  pentru...

Decizie revizuire a autorizaţiei de mediu nr. 60 din 23.12.2015 - titular SCHINTEIE OCTAVIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

pentru activitatea  de “Întreținerea și repararea autovehiculelor” – COD CAEN 4520 (spălătorie auto) , conform Ordinului INS 337/2007,  pentru punctul de lucru din localitatea Drobeta...

Decizie de revizuire a autorizaţiei de mediu nr. 15/25.02.2010 - titular S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

pentru activitatea  de “Întreținerea și repararea autovehiculelor” – COD CAEN 4520 (spălătorie auto) , conform Ordinului INS 337/2007,  pentru penctul de lucru din localitatea Drobeta...

Decizie de revizuire a autorizației de mediu nr.29 din 16.07.2018 - titular S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA S.A.

pentru activitatea: ”Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii , extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei” - COD CAEN REV.2 – 0811, conform Ordinului INS...

Decizie de revizuire a autorizației de mediu nr.27 din 25.05.2016 - titular S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru activitatea: ”Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului” - COD CAEN REV.2 – 0812, conform Ordinului INS 337/2007, la punctul de lucru situat în sat Izvoarele,...

Decizie de revizuire a autorizației de mediu nr.48 din 28.04.2011 - titular S.C. GENERALI DI S.A.

pentru activitatea: ”Restaurante” - COD CAEN REV.2 – 5610, conform Ordinului INS 337/2007, la punctul de lucru situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Traian, nr.230A, județul Mehedinți ...

Decizie de revizuire a autorizației de mediu nr.63 din 18.04.2013 - titular S.C. JYN & NEXT COLECT S.R.L.

pentru activitatea: ”Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor” - COD CAEN REV.2 – 4677, conform Ordinului INS 337/2007, la punctul de lucru situat în sat Pătulele, comuna Pătulele, nr.553,...

Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr.51/07.07.2010 revizuita la data de 08.05.2017 - titular S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA S.A.

pentru activitatile de „ Fabricarea betonului” -cod CAEN rev.2-2363, „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”- cod CAEN rev.2- 2399, „Depozitari” –cod CAEN rev.2 -5210, ”Comert...

Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr.70 din 23.04.2013 revizuita la data de 05.05.2014 - titular S.C. ABATOR COSTIPROD 2000 S.R.L.

Revizuirea Autorizatiei de Mediu nr.70 din 23.04.2013 revizuita la data de 05.05.2014 pentru activitatile de : “Prelucrarea si conservarea carnii ” – COD CAEN 1011(rev.2); “Productia si...

Decizie de revizuire a autorizației de mediu nr.74 din 20.10.2014 - titular S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA S.R.L.

pentru desfăşurarea activităţii: ” Activităţi de asistenţă spitalicească (centru de dializă)” - COD CAEN REV.2 – 8610,  conform Ordinului INS 337/2007, la punctul de lucru situat în...

Decizie de revizuire a autorizației de mediu nr.12 din 03.04.2018 - S.C. CNC ROMCENTER S.R.L

pentru activităţile: ”Colectarea deşeurilor nepericuloase„ COD CAEN REV.2 – 3811, „Colectarea deşeurilor periculoase” - COD CAEN REV.2 3812, „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor” -...

Decizie de Revizuire a Autorizatiei de Mediu nr. 5/16.01.2017 - titular S.C. RBS EXIM S.R.L.

pentru activitatea de ”Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metal si pietre pretioase ” cod CAEN rev.2 – 3212 , conform Ordinului INS 337/2007, pe raza str. W Maracineanu ,...